Výsledky - 12. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 7.- 9.septembra 2013
     

 
Hodnotiaca komisia  pracovala v zložení
 
predseda Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa (t.č. na dôch.)
Ing. Marta Andrejčíková ÚKSUP 
Doc. RNDr. Jozef Kalužay, CSc. MsV SZZ Bratislava 
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
cena č.exp. kód - resp. ktorý exponát meno ZO SZZ
          
celková        
expozícia        
          
šampión
30
00šcx
Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
      
1. cena
1
01cx
Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
9
01cx
Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
1. cena
13
01cx
ZŠ Biskupická nečlen Pod. Bisk.
          
2. cena
17
02cx
Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
          
          
ovocie        
          
šampión
31
00šo
Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
          
1. cena
2
01o
Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena
21
01o
Valentová Katarína nečlen Pod. Bisk.
1. cena
24
01o
Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
          
2. cena
12
02o
Potočný Emil Vrakuňa-Hrušov
          
3. cena
36
03o
Péková Viera 2-5 Pod. Bisk.
          
          
zelenina        
          
šampión
20
00šz
Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
          
1. cena
10
01z
Duránska Margita + Szataniková Z. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
16
01z
Meszaros Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
19
01z
Nagyová Gizela, MUDr. nečlen Dolný Štál
1. cena
29
01z
Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
          
2. cena
8
02z
Babuľová Anna, Dr. nečlen Vrakuňa
2. cena
18
02z
Füsiová Erika nečlen Pod. Bisk.
2. cena
25
02z
Holička Ferdinand ml. nečlen Pod. Bisk.
          
3. cena
23
03z
Strižincová Alžbeta 3-36 Žabka (Žabí majer)
3. cena
34
03z
Gutléberová Lenka nečlen Pod. Bisk.
          
kvety        
a okrasné rastliny         
          
šampión
10
00šk
Duránska Margita +Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
          
1. cena
7
01k
Nevická Silvia nečlen Pod. Bisk.
1. cena
33
01k
Kubicskó Erzsébet 2-5 Pod. Bisk.
          
2. cena
1
02k
Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
2. cena
6
02k
Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
2. cena
9
02k
Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
2. cena
15
02k
Hrúza Karol ZO 4-8
2. cena
21
02k
Valentová Katarína nečlen
          
3. cena
4
03k
Martinčáková Mária nečlen Pod. Bisk.
3. cena
8
03k
Babuľová Anna, Dr. nečlen Vrakuňa
3. cena
17
03k
Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena
18
03k
Füsiová Erika nečlen Pod. Bisk.
3. cena
36
03k
Péková Viera 2-5 Pod. Bisk.
          
          
jablko        
1. cena
1
1jGolden Delicious Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
2
1jMutsu Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena
2
1jSpencer Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena
4
1jIdared Martinčáková Mária nečlen Pod. Bisk.
1. cena
11
1jIdared Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
12
1jkolekcia Potočný Emil Vrakuňa-Hrušov
1. cena
21
1jPinova Valentová Katarína nečlen
1. cena
24
1jGala Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
30
1jkolekcia Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1jMelodie Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1jBohemia Gold Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
32
1jGala Martišek Ladislav nečlen Nána
          
          
hruška        
1. cena
1
1hWilliams. červ. Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
3
1hWilliamsova Kunicová Marta, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
21
1hLucasova Valentová Katarína nečlen Pod. Bisk.
1. cena
28
1hViedenská masl. Takács András, PaeDr. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
29
1hLucasova Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
30
1hkolekcia Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1hWilliamsova Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
          
          
hrozno        
1. cena
1
1vkolekcia Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
5
1vkolekcia Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
9
1vkolekcia Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
1. cena
12
1vkolekcia Potočný Emil Vrakuňa-Hrušov
1. cena
23
1vSvätovavrinec. Strižincová Alžbeta 3-36 Žabka (Žabí majer)
1. cena
24
1vkolekcia Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
27
1vkolekcia Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
28
1vkolekcia Takács András, PaeDr. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1vkolekcia Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
          
          
rarita        
1. cena
26
1rLagenaria Jalkóczy Ladislav nečlen Pod. Bisk.
  
 
     
2. cena
35
2rLagenaria Alföldy Miroslav nečlen Pod. Bisk.
          
          
mimoriadna cena        
- čo upútalo porotu        
          
1. cena
1
1mcaranžmá Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
1
1mczemiaky Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
1
1mckol. paradajok Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
3
1mcSlivky Bystric. Kunicová Marta, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
4
1mcPepino Gold Martinčáková Mária nečlen Pod. Bisk.
1. cena
4
1mcFigy Martinčáková Mária nečlen Pod. Bisk.
1.cena
5
1mcSlivky Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
9
1mczaváraniny Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
1. cena
10
1mcaranžmá Duránska Margita + Szataniková Z. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
11
1mcorechy Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
12
1mckalvados Potočný Emil Vrakuňa-Hrušov
1. cena
14
1mcOkrasTekvičky Monosiová Patrícia, Ing. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
16
1mcSlivka Čačanská Meszaros Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
16
1mcFigy Meszaros Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
17
1mczaváraniny Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
18
1mcFigy Füsiová Erika nečlen Pod. Bisk.
1. cena
20
1mczaváraniny Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
20
1mcpapričky Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
21
1mcSlivka Stanley Valentová Katarína nečlen Pod. Bisk.
1. cena
24
1mcSlivky&ringlóty Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
24
1mcbroskyne Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
25
1mcChilli kolekcia Holička Ferdinand ml. nečlen Pod. Bisk.
1. cena
27
1mczaváraniny Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1mcSlivky Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
31
1mcNektarinky Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena
32
1mcSliv.Čačan.Lepot. Martišek Ladislav nečlen Nána
      
2.cena
5
2mcSója Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
2.cena
22
2mcPapričky Strižinec Peter, Ing. 3-11 BA Krasňany
čestné uznanie nesúťaž. expo  
      
     čuVčelárstvo Dionýz Makky s rod.
    čuobilniny PD Podunajské Biskupice
     čuzelenina UKSUP Nové Zámky
  
 

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov

vystavovatelia, ktorí získali 10 a viac hlasov
(prví traja získali knižnú cenu venovanú p. starostkou)
 
 
č. exp vystavovateľ ZOSZZ počet hlasov  
10. Duránska Margita + Szataniková Z. 2-5 Pod. Bisk. 129 1. cena
16. Meszáros Róbert 2-5 Pod. Bisk. 55 2. cena
20. Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk. 31 3. cena
7. Nevická Silvia nečlen Pod. Bisk. 28  
29. Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk. 27  
1. Takáčová Zuzana, Ing. nečlen Pod. Bisk. 22  
14. Monosiová Patrícia, Ing. nečlen Pod. Bisk. 22  
17. Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk. 18  
31. Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk. 18  
33. Kubicskó Erzsébet 2-5 Pod. Bisk. 18  
25. Holička Ferdinand ml. nečlen Pod. Bisk. 15  
4. Martinčáková Mária nečlen Pod. Bisk. 15  
21. Valentová Katarína nečlen Pod. Bisk. 14  
24. Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk. 13  
19. Nagyová Gizela, MUDr. nečlen Dolný Štál 12  
34. Gutléberová Lenka nečlen Pod. Bisk. 12  
15. Hrúza Karol ZO 4-8 11  
18. Füsiová Erika nečlen Pod. Bisk. 10  
35. Alföldy Miroslav nečlen Pod. Bisk. 10  
 
 
 
   546   platných lístkov (ktoré hlasovali za určitú expozíciu
59   lístkov - na ktorých bolo uvedené "všetko", "jablká" a pod.  spolu bolo 605 hlasovacích lístkov

 
Zo všetkých 605 anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  8.9.o 17,45 vylosovaní vylosovaní získali brožúru so záhradkárskym zameraním
 
  meno adresa
1. Martin Blaho Korytnická,821 06 BA
2. Valéria Árpová Popradská, 821 06 BA
3. Tonko Juračka Rajecká, 821 07 BA
4. Mária Rojowska Račianska, 831 02 BA
5. Peter Navračič Nezvalova, 821 06 BA
   

 
 
vylosovaní budú prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 16. októbra 2013, o 17,30
v DK Vesna, Biskupická 1,
na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy