Mestský výbor SZZ Bratislava
Základná organizácia SZZ II/5 Bratislava - Podunajské Biskupice
v spolupráci s Domom kultúry Vetvár v Podunajských Biskupiciach 

usporiadajú
 

 
9. celomestskú  (XXV. miestnu)
výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
 
Výstava sa uskutoční v dňoch:
    sobota  4. sept. 2010 od  10,00 do 18,00 hod.
    nedeľa 5. sept. 2010 od  10,00 do 18,00 hod.
pondelok 6. sept. 2010 od  10,00 do 12,00 hod.

 

 v Dome kultúry Vetvár, Biskupická ul. 15, Podunajské Biskupice, 
 
 Vstup na výstavu je zdarma!
 
 Kategórie:
  * celková expozícia, 
  * expozícia ovocia,
  * expozícia zeleniny,
  * expozícia kvetov,
  * exponát (jablko, hruška, hrozno, zelenina, kvety...)
  * unikát (rarita) výstavy (veľkosť, tvar, novinka,...) 

Ocenené expozície a exponáty budú odmenené vecnými cenami v prvých, druhých a v tretích poradiach 

(diplom a malú vecnú cenu dostanú všetky pekné exponáty!!! nielen na prvých troch miestach) 
 
Výstavné exponáty budeme preberať v piatok 3. sept. 2010 od 10,00 do 18,00 hod. v Dome kultúry Vetvár, Biskupická ul. 15, Podunajské Biskupice. 

Slávnostné otvorenie výstavy s vyhlásením výsledkov bude v sobotu  4. sept. 2010 o 10,00.

Po skončení výstavy si vystavovatelia exponáty prevezmú späť v pondelok 6. sept. 2010 v čase od 12,00 do 13,00 hod

Prosíme, aby ste ovocie priniesli v množstve asi 5 - 20 kusov (podľa veľkosti), zeleninu bez zeminy a suchých listov (môže byť i vo vhodnych nádobách), čerstvo rezané kvety môžete aranžovať i vo vlastných vázach. Uvítame, ak si svoje exponáty sami naaranžujete.

 
Ceny budú odovzdané na slávnostnej schôdzi 6. októbra 2010 o 17,30 v DK Vesna, Biskupická 1
 
 
Nesúťažné expozície:
* zo slovenské sortimentu zeleniny (ÚKSÚP - zeleninárska skúšobná stanica)
* obilniny a výrobky z nich (PD Podunajské Biskupice)
* včelárska expozícia s ukážkou včelieho úľa a včelích produktov (D. Makky, Podunajské Biskupice)
 
súbežné akcie

4.9.2010 (sobota) bude 11. roč. Súťaže vo varení guláša o pohár starostky Podunajských Biskupíc

Program: 8,00 zapálenie ohňov, 9,00 otvorenie, 12,30 odovzdanie vzoriek guláša, 13,00 vyhodnotenie

( ďalší program bude priebežne doplnený...)


Súťaž o Cenu návštevníkov
na záhradkárskej výstave

Návštevníci sa môžu zapojiť do hlasovania o najkrajšie exponáty, ktorým bude udelená Cena návštevníkov.

* na hlasovacom lístku označte, ktorá expozícia (celok) sa Vám najviac páči

* na hlasovacom lístku označte názov jedného exponátu, ktorý sa Vám najviac páči (a číslo expozície, v ktorej sa nachádza)

* nezabudnite uviest svoje meno, adresu a telefón

Z hlasovacích lístkov budú vylosované v nedeľu 5.9.2010 o 17,30 vecné ceny.
 
 

Ak budete prítomní pri losovaní, ceny sa Vám odovzdajú hneď,

ak nie, 
budete všetci prizvaní 

na slávnostnú členskú schôdzu ZO SZZ II/5 BA Podunajské Biskupice,

ktorá sa bude konať

6. októbra 2010 o 17,30
vo veľkej sále Domu kultúry Vesna na Biskupickej ul. 1

za účasti všetkých ocenených a zástupcov MÚ, sponzorov a nadriadených orgánov.


 
Tešíme sa na Vašu účasť!
organizačný výbor výstavy