Výsledky - 9. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 4.-6.septembra 2010
     

 
Hodnotiaca komisia  pracovala v zložení
 
predseda Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa (t.č. na dôch.)
Ing. Marta Andrejčíková ÚKSUP 
Doc. RNDr. Jozef Kalužay, CSc. MsV SZZ Bratislava 
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
         
celková        
expozícia        
         
šampión 12   Duránska Margita+Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 11   Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 4   Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
         
         
ovocie        
         
šampión 23   Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 9   Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 13   Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 1   Dudáš Milan nečlen Pod. Bisk.
2. cena 6   Klinovský Darius, Ing. 1-01 Červený kríž
2. cena 18   Mičietovci Eva a Karol 2-5 Pod. Bisk.
2. cena  22   Toth Zoltán  BA 3 
   
3. cena 3   Jankovský Alojz, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 19   Hessová Elena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 28   Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
zelenina        
         
šampión 8   Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 7   Bene Silvester nečlen Pod. Bisk.
1. cena 12   Duránska Margita+Szataniková Zuzana  
1. cena 18   Mičietovci Eva a Karol 2-5 Pod. Bisk.
   
2. cena  15    Jerguš Martin JUDr.  3-15 Pionierska 
2. cena 29   Kunic Miroslav nečlen Pod. Bisk.
       
3. cena 20   Gábrišová Veronika 2-5 Pod. Bisk.
 
         
kvety a
okrasné rastliny        
         
šampión 10   Ondrášová Eva 3-15 Pionierska 
         
1. cena 5   Kubicskó Erzsébet 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 8   Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 12   Duránska Margita+Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
 
2. cena 4   Kollárová Mária  1-01 Červený Kríž
2. cena 23   Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 2   Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
         
         
jablko        
         
1. cena 6 Rubín Klinovský Dárius, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena 9 Alexandrove Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 9 Gaskoigneho šarlát. Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 11 Topaz Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 18 Ontario Mičietovci Eva a Karol 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 22 Alkmene Toth Zoltán BA 3
1. cena 10 Rubinola Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 19 Melodie Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 28 Ontario Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
hruška        
         
1. cena 3 kolekcia Jankovský Alojz, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 21 Viedenská Takács András, PaeDr. 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 9 Lucasova Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 11 Hardyho Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 16 kolekcia Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 1 Lucasova Dudáš Milan 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 13 Boscova Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
3. cena   23 kolekcia  Pokojný Jozef, Ing.   
hrozno        
         
1. cena 10 Panonia  Ondrášová Eva  3-13 Pionierska 
1. cena  11 Dukát  Lappy Tibor  2-5 Pod. Bisk.
1. cena 14 kolekcia Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 18 kolekcia Mičietovci Eva a Karol 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 23 kolekcia Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
2. cena  9 Panonia  Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk. 
2. cena 13 kolekcia Bab Robert 2-5 Pod. Bisk. 
2. cena 4 kolekcia Jerguš Martin JUDr. 1-01 Červený Kríž
2. cena 7 kolekcia Takács András 2-5 Pod. Bisk.
rarita        
       
1. cena  9 mandarinka  Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk. 
2. cena   9 drienky  Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 24 mäta hrubolistá Koteková Renáta nečlen Dlhé Diely
3. cena 3 lagenaria  Jankovský Alojz, Ing. 2-5 Pod. Bisk. 
3. cena 5 tekvice Kubicskó Erzsébet 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 20 tekvica Gábrišová Veronika 2-5 Pod. Bisk.
mimoriadna cena        
- čo upútalo porotu        
       
1. cena  12 aranžmán Duránska Margita+Szataniková Zuzana  2-5 Pod. Bisk. 
1. cena 8 zaváraniny Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
2. cena  2 zaváraniny  Broklofová Ružena  2-5 Pod. Bisk.
2. cena 13 kolekcia sliviek Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 16 kol. drob. ovocia Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 28 kiwi Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
3. cena  14 zaváraniny  Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk. 
3. cena 17 zaváraniny ZŠ Biskupická        Pod. Bisk.
3. cena 20 nektarinky Gábrišová Veronika 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 26 štetkovec - izb. rastl. Kardošová Emília Gladiol klub
3. cena 27 papriky Nagy Ladislav nečlen Pod. Bisk.
čestné uznanie nesúťažné expo    
    zelenina UKSUP Nové Zámky
  včelárska expozícia Dionýz Makky s rod.

 
 
 
 
 

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov

vystavovatelia, ktorí získali 11 a viac hlasov
(prví traja získali knižnú cenu venovanú p. starostkou)
 
č. exp meno ZO SZZ poč. hlasov poradie čo sa páčilo
12. Duránska Margita + Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk. 207 1. c  krásna expozícia, najmä aranžmán
8. Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk. 107 2. c  pestrá expozícia
18.  Eva a Karol Mičietovci 2-5 Pod. Bisk. 76 3. c  krásne papriky
9. Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk. 50 4.  granátovník, krásne jablká
25. Makky Dionýz nečlen 47 5.  nesúťažná včelárska expozícia
10. Ondrášová Eva 3-15 Pionierska 42 6.  okrasné rastliny - najmä papagájovec
20. Gábrišová Veronika 2-5 Pod. Bisk. 37 7.  veľká tekvica
5. Kubicskó Erszébet 2-5 Pod. Bisk. 26 8.  
21. Takács András 2-5 Pod. Bisk. 18 9.   
41. Bene Silvester nečlen 14 10.  
45. Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk. 11 11.  zaváraniny, kvetiny
 
   728   platných lístkov (ktoré hlasovali za určitú expozíciu
56   lístkov - na ktorých bolo uvedené "všetko", "jablká" a pod.  spolu bolo 784 hlasovacích lístkov

 
Zo všetkých 784 anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  5.9.o 17,45 vylosovaní vylosovaní získali knihu o pestovaní bonsajov 5venovanú do súťaže p. starostkou
meno adresa
1. Dominika Lubyová Geologická , 821 06 Bratislava
2. Tomáš Czífery Kvetinárska , 821 06 Bratislava
3. Barbora Maarová Rovinka
4. p. Kratochvílová Bajzova , 821 08 Bratislava
5. Zuzana Šátková Hlbinná , 821 06 Bratislava
vylosovaní boli prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 6. októbra 2010, o 17,30
v DK Vesna, Biskupická 1,
na ktorej sa odovzdali všetky ceny a diplomy