9. celomestská záhradkárska výstava 
Bratislava - Podunajské Biskupice september 2010
 
SPONZORI 
ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili výstavu

 logá, adresy  - v prípade vlastných stránok linky na tieto stránky, príp. e-mailové adresy

po dobu roka (do budúcej výstavy)

Miestny úrad Podunajské Biskupice
                 Trojičné nám.11, 825 61 Bratislava
  - linka poskytnutie sály v DK Vetvár

sponzorovanie cien v hlasovaní o Cenu návštevníkov

Republikový výbor 
            Slovenského zväzu záhradkárov
              Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
e-mail: 

  info@szz.eu.sk

  tajomnik@szz.eu.sk

dotácia v zmysle smerníc SZZ

             Dorastenecká 37, 
             831 07 Bratislava - Vajnory

malospotrebiteľské balenie prípravkov pre ochranu rastlín, hnojivá, enzymatické prípravky a iné
e-mail: floraservis@floraservis.sk
linka
vecné ceny - prípravky na chemickú ochranu rastlín, vzorky, propagačné materiály


              Ruža - škôlka - Mierová 70A,

              821 05 Bratislava - Prievoz
 


záhradná architektúra, výsadby, 
jazierka, aut. závlahové systémy, okrasné rastliny, doplnky ...
- linka

e-mail: ruzasluzby@ruzasluzby.sk

vecné ceny - rastlinný materiál
Poľnohospodárske družstvo 
               Podunajské Biskupice

               Lieskovská cesta 2, 821 06 Bratislava

 Hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu

 Suroviny rastlinného pôvodu 

 Textilné suroviny rastlinného pôvodu

vecné ceny - maštaľný hnoj, 
 

                       záhradné centrum
           Trnavská cesta 100, 821 01Bratislava
rastlinný materiál, agrochemikálie, doplnkový tovar; návrh a realizácia záhrad, výzdoby, ...

- linka

email: kulla@nextra.sk

vecné ceny
  RoboŠport Camping, 
                   900 43 Kalinkovo 262
 - linka

email: robosport@robosport.sk

vecné ceny

       NAMITA
 

       ing. Štefan Mikloš
       Černyševského 1, 851 01 Bratislava

email: miklos@inmail.sk vecné ceny

     JÁN ŠALLING - SILVIA
     - záhradkárske potreby
           Košická 43/a, 821 08 Bratislava
                                         tel: 02/5596 9577
semená, agrochemikálie, záhradkárske potreby

email: salling.silvia@szm.sk

vecné ceny

     ÚKSÚP odrodová skúšobná stanica
               Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky
                                          tel.: 035/ 6428 553
  nesúťažná expozícia sortimentu papriky

- linka mediálna podpora
- linka mediálna podpora