Výsledky - 8. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 12.-14.septembra 2009
     

 
Hodnotiaca komisia  pracovala v zložení
 
predseda Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa (t.č. na dôch.)
Ing. Marta Andrejčíková ÚKSUP 
Ing. Ing. Ľuba Gašparová ÚKSUP 
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
cena č.exp.   meno ZO SZZ
         
celková        
expozícia        
         
šampión 11   Duránska Margita+Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 19   Petrášová Elena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 25   Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
         
2. cena 15   Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 20   Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
         
3. cena 17   ZŠ Biskupická ))))
3. cena 39   Peková Viera 2-5 Pod. Bisk.
         
         
ovocie        
         
šampión 45   Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 4   Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 7   Bab Robert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 8   Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 23   Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 10   Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
2. cena 16   Klinovský Darius, Ing. 1-01 Červený kríž
2. cena 6   Kaiser Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 12   Potočný Emil ))))
3. cena 32   Variny Miroslav 1-01 Červený Kríž
3. cena 41   Takáčová Zuzana ))))
3. cena 31   Strižincová Alžbeta 3-36 Žabka - Žabí majer
         
zelenina        
         
šampión 5   Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
         
1. cena 13   Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 18   Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 36   Jerguš Martin JUDr. 3-15 Pionierska
         
3. cena 22   Hessová Elena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 33   Medveďová Alexandra a Martin ))))
3. cena 35   Farkaš Štefan 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 38   Jankó Zoltán ))))
         
         
kvety a         
okrasné rastliny        
         
šampión 41   Takáčová Zuzana ))))
         
1. cena 11   Duránska Margita+Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 21   Hrúza Karol 5-15 Petržalka
         
2. cena 13   Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 20   Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
         
         
jablko        
         
1. cena 4 Alexandrove Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 4 Gaskoigneho šarlát. Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 6 Bruebern Kaiser Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 6 Šampion  Kaiser Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 7 Rubín Bab Robert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 8 Topaz Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 10 Mutsu Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena 19 Melodie Petrášová Elena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 22 Rubín Hessová Elena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 23 Gloster Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 8 Idared Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 16 Rubín Klinovský Darius, Ing. 1-01 Červený kríž
2. cena 23 Ichu Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 25 Gloster Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
2. cena 45 Bohémia Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 10 Rubín Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
3. cena 29 Šampión Singhoferová Anna 1-01 Červený Kríž
3. cena 40 Štrúdľové Kupček Marián Studený potok
3. cena 42 Šampión Dudáš Milan ))))
         
hruška        
         
1. cena 8 Konferencia Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 8 Hardyho Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 10 Lucasova Kertys Pavol, Ing. 1-01 Červený Kríž
1. cena 18 Boscova Ondrušová Mária, Mgr. 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 32 Williamsova Variny Miroslav 1-01 Červený Kríž
1. cena 41 Nitra Takáčová Zuzana ))))
         
2. cena 26 Konferencia Černá Silvia, Dr. 1-01 Červený Kríž
2. cena 28 stará odroda Jankovský Alojz, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 25 Prezident Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
         
         
hrozno        
         
1. cena 3 kolekcia Petráš Ján 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 14 kolekcia Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 16 Panonia + kol. Klinovský Darius, Ing. 1-01 Červený kríž
1. cena 45 kolekcia Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 1 Kráľovná vinohradov Kelemen Michal 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 4 kolekcia Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 7 kolekcia Bab Robert 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 29 kolekcia Singhoferová Anna 1-01 Červený Kríž
2. cena 36 kolekcia Jerguš Martin JUDr. 3-15 Pionierska
2. cena 44 Panonia Takács András 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 19 kolekcia Petrášová Elena 2-5 Pod. Bisk.
         
rarita        
         
1. cena 5 paprika Zvoneček Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
         
2. cena 4 drienky Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 5 uhorka Ježek Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 34 pepino Michaličová Helena, Mgr. 1-01 Červený Kríž
3. cena 39 papagájovec Peková Viera 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 41 ačokča Takáčová Zuzana ))))
         
mimoriadna cena        
- čo upútalo porotu        
         
1. cena 11 aranžmán Duránska Margita+Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 43 vyrezávaná tekvica Czingel Tomáš ))))
         
2. cena 2 figy Martinčáková Mária ))))
2. cena 4 granátové jablko Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 14 zaváraniny Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 24 kiwi Nagy Viliam, Ing. 2-5 Pod. Bisk.
         
3. cena 9 kolekcia Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 27 štetkovec - izb. rastl. Kardošová Emília 1-13 centrum
3. cena 33 aranžmá Medveďová Alexandra a Martin ))))
3. cena 30 kolekcia feferónov Strižinec Ing. 3-11 BA Krasňany
čestné uznanie nesúťažné expo    
    obilniny PD Podunajské Biskupice
    zelenina UKSUP Nové Zámky
  včelárska expozícia Dionýz Makky s rod.

 
 
 
 
 

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov

vystavovatelia, ktorí získali 10 a viac hlasov
(prví traja získali knižnú cenu venovanú p. starostkou)
 
č. exp meno ZO SZZ poč. hlasov poradie čo sa páčilo
11. Duránska Margita + Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk. 124 1. c aranžmán - najmä Amálka
43. Czingel Tomáš )))) 103 2. c vyrezávaná tekvica a zelenina
4. Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk. 60 3. c jablká a granátovník
5. Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk. 51 4.  
13. Melichová Ružena 2-5 Pod. Bisk. 40 5.  
33. Medveďová Alexandra a Martin )))) 29 6.  cukina - "Na ružiach ustlané"
21. Hrúza Karol 5-15 Petržalka 26 7.  
14. Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk. 24 8.  
37. Makky Dionýz )))) 21 9. - 10.  
41. Takáčová Zuzana )))) 21 9. - 10.  
45. Pokojný Jozef, Ing. 2-5 Pod. Bisk. 15 11.  
9. Broklofová Ružena 2-5 Pod. Bisk. 14 12.  
8. Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk. 12 13.  
3. Petráš Ján 2-5 Pod. Bisk. 11 14. - 16.  
7. Bab Robert 2-5 Pod. Bisk. 11 14. - 16.
39. Peková Viera 2-5 Pod. Bisk. 11 14. - 16.  
 
   677   platných lístkov (ktoré hlasovali za určitú expozíciu
55   lístkov - na ktorých bolo uvedené "všetko", "jablká" a pod.  spolu bolo 732 hlasovacích lístkov

 
Zo všetkých 732 anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  13.9.o 17,45 vylosovaní vylosovaní získali knihu o pestovaní afrických fialiek resp. sukulentov venovanú do súťaže p. starostkou
meno adresa
1. Tomáš Farkas Parcelná , 821 06 Bratislava
2. Miroslav Alföldy Jókaiho , 821 06 Bratislava
3. Jozef Herceg Priekopnícka , 821 06 Bratislava
4. Jozef Farkaš Rajecká , 821 07 Bratislava
5. Ing. Jozef Micanko Trebíčska , Humenné
         pozvať    Martina Benková Staromlynská , 821 06 BA
6. Janka Barker STOCKPORT, GREAT BRITAIN
   
vylosovaní boli prizvaní na slávnostnú schôdzu v utorok 14. októbra 2009, o 17,30
v DK Vesna, Biskupická 1,
na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy