Výsledky - 7. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 6.-8.septembra 2008
     

 
Hodnotiaca komisia 
pracovala v zložení
 
predseda Doc. RNDr. Jozef Kalužay, CSc. podpredseda MsV SZZ Bratislava
Ing. Marta Andrejčíková ÚKSUP Vrakuňa
Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa (t.č. na dôch.)
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
cena č.exp. meno ZO SZZ
       
celková       
expozícia      
       
šampión 9 Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
       
1. cena 8 Bab Robert 2-5 Pod. Bisk.
       
2. cena 4 Jerguš Martin 3-15 Pionierska
2. cena 12 Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
2. cena 29 Melicherová Ružena  
       
3. cena 1 Kocingerová Sidónia 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 15 Petrášová Elena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 25 Ondrušová Mária 2-5 Pod. Bisk.
       
ovocie      
       
šampión 27 Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
       
1. cena 13 Klinovský Dárius 1-01 Červený kríž
1. cena 24 Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 32 Pokojný Jozef  2-5 Pod. Bisk.
       
2. cena 18 Kertys Pavol 1-01 Červený Kríž
2. cena 19 Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
       
3. cena 5 Chovan Ján 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 6 Michal Kelemen 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 14 Hessová Helena 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 31 Nagy Viliam 2-5 Pod. Bisk.
       
čestné uznanie 20 Černá Silvia, Dr. 1-01 Červený Kríž
       
zelenina      
       
šampión 10 Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
       
1. cena 16 Eva a Karol Mičietovci 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 26 M. Duránská + Z.Szataníková 2-5 Pod. Bisk.
       
2. cena      
       
3. cena      
       
čestné uznanie 3 Kocourová Erna  1-01 Červený kríž
šamp. za celk aranž.      
šampión 26 M. Duránská + Z.Szataníková 2-5 Pod. Bisk.
       
kvety      
       
1. cena 17 Hrúza Karol  Radosť
1. cena 26 M. Duránská + Z.Szataníková 2-5 Pod. Bisk.
       
2. cena 10 Széllová Marta 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 11 Broklofová Ružena  2-5 Pod. Bisk.
2. cena 12 Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
       
3. cena 30 Škaláková Rozália Gladiol-Slovakia kl.
       
jablko      
       
1. cena 2 - Vilémovo Michaličová Helena 1-01 Červený Kríž
1. cena 9 - Rubín Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 13 - Vilémovo Klinovský Dárius 1-01 Červený kríž
1. cena 13 - Jonagold Klinovský Dárius 1-01 Červený kríž
1. cena 21 -  Singhoferová Anna 1-01 Červený kríž
1. cena 24 - Ichu Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 27 - Alexandrovo Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 27 - Gala Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 29 - Gloster Melicherová Ružena  
1. cena 32 - Melódia Pokojný Jozef  2-5 Pod. Bisk.
1. cena  16 - Golden Delicious Eva a Karol Mičietovci 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 16 - Šampión Eva a Karol Mičietovci 2-5 Pod. Bisk.
       
2. cena 8 - Rubinola Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 24 - Gloster Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 29 - Ontário Melicherová Ružena  
       
hruška      
       
1. cena 9 - Konferencia Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 9 - Lucasova Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 18 - Lucasova Kertys Pavol  
1. cena 19 - Prezident Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
1. cena 25 - kolekcia Ondrušová Mária  
1. cena 28 - Viedenská maslová Takács András Pod. Bisk
1. cena 32 - Boscova fľaška Pokojný Jozef  2-5 Pod. Bisk.
hrozno      
       
1. cena 4 - kolekcia Jerguš Martin 3-15 Pionierska
1. cena 6 -Kráľovnávinohr. Michal Kelemen 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 8 - kolekcia Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 9 - Kolekcia Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 12 - kolekcia Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
1. cena 15 -Kráľovnávinohr. Petrášová Elena 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 21 - Panonia Kincse Singhoferová Anna 1-01 Červený Kríž
1. cena 23 - kolekcia Mandli Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 32 - kolekcia Pokojný Jozef   
       
2. cena 28 - Zala Gyongye Takács András  
       
rarita      
       
1. cena 12 - šajota Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
1. cena 22 - figy Grozdovič Zlatan  
       
2. cena 7 - Lagenaria Jankovský Alojz  
2. cena 27 - granát. jablko Kačeriak Vincent  
       
3. cena 31 - kiwi Nagy Viliam 2-5 Pod. Bisk.
       
mimoriadna cena      
- čo upútalo porotu      
       
1. cena 1 - Čačanská najbolaja Kocingerová Sidónia 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 2 -aranž suš. kvetov + kraslíc Michaličová Helena 1-01 Červený Kríž
1. cena 8 - Bystrická Bab Róbert 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 10 - kolekcia ozd. tekvičiek Marta Széllová 2-5 Pod. Bisk.
čestné       
uznanie nesúťažné expozície    
  obilniny a výrobky    PD
  zelenina   UKSUP
  úľ a vcelie produkty   Makkyovci

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov

vystavovatelia, ktorí získali 10 a viac hlasov
 
Por. 
č. exp. hlasy meno ZO SZZ  čo sa páčilo
1.
16
50 Eva a Karol Mičietovci  2-5 Pod. Bisk. kolekcia paprík, paradajok a jabĺk
kniha Obrazový atlas chorob a škůdců 
          zeleniny střední Evropy
2.
10
47 Marta Széllová  2-5 Pod. Bisk. najmä kolekcia tekvičiek
kniha Úspešný rok v záhrade
3.
26
42 Margita Duranská a Zuzana Szataniková  2-5 Pod. Bisk. najmä za nápady pri aranžovaní
2x kniha Rady našich starých mám (2x 1/2 3.ceny)
27
33 Vincent Kačeriak 2-5 Pod. Bisk. kolekcia ovocia
8
29 Róbert Bab 2-5 Pod. Bisk. najmä kolekcia ovocia a hrozna
1
24 Sidónia Kocingerová 2-5 Pod. Bisk.  celá expozícia
2
21 Helena Michaličová 1-01 Č. Kríž aranž suš. kvetov + kraslíc 
12
18 Eva Ondrášová 3-15 Pionier. celá expozícia + rarita
9
17 Tibor Lappy 2-5 Pod. Bisk. hrozno - jablká
23
15 Gustáv Mandli 2-5 Pod. Bisk. okrasné rastliny
 
       
celk. hlas. 343 platných lístkov    spolu 365 hlasovacích lístkov

 
Z anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  7.9.o 17,45 vylosovaní
kniha Pěstujeme bylinky p. Sládková-Šibaníková, Vápenka, BA 4
kniha Pěstujeme bylinky Silvia Faixová, Sklodowskej, BA 5
kniha Pěstujeme bylinky Eva Kissová, Devätinová, BA 2
kniha Pěstujeme bylinky Zuzana Vargová, Devätinová, BA 2
kniha Pěstujeme bylinky p. György, Bebravská, BA 2
vylosovaní boli prizvaní na slávnostnú schôdzu v utorok 7. októbra 2008, o 17,30
v DK Vesna, Biskupická 1,
na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy