Výsledky - 6. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 8.-10.septembra 2007
     

 
Hodnotiaca komisia 
pracovala v zložení
 
predseda Doc. RNDr. Jozef Kalužay, CSc. podpredseda MsV SZZ Bratislava
Ing. Marta Andrejčíková ÚKSUP Vrakuňa
Mária Kollárová člen MsV SZZ Bratislava
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
 
cena č.exp. meno ZO SZZ
  
celková 
expozícia
  
šampión 7 Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
  
1. cena 6 Duranská Margita 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 10 Marta Széllová 2-5 Pod. Bisk.
  
2. cena 5 Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
  
3. cena 21 Ondrušová Mária 2-5 Pod. Bisk.
  
ovocie
    
šampión 13 Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
     
1. cena 18 Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
      
2. cena 1 Robert Bab 2-5 Pod. Bisk.
     
3. cena 7 Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
      
      
zelenina
      
šampión 23 Eva a Karol Mičietovci 2-5 Pod. Bisk.
      
1. cena 11 Melichová Silvia  2-5 Pod. Bisk.
1. cena 14 Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
      
2. cena 17 Hessová Elena 2-5 Pod. Bisk.
      
3. cena 20 Jerguš Martin JUDr. 3-15 Pionierska
      
kvety
      
šampión 9 Doc. Galánová Jana s manž. Gladiol-Slovakia klub
  
1. cena 8 Škaláková Rozália Gladiol-Slovakia klub
   
2. cena 16 Karol Hrúza Radosť
2. cena 28 Ondrášová Eva 3-15 Pionierska
  
3. cena 10 Marta Széllová 2-5 Pod. Bisk.
3. cena 24 Mgr. Helena Michaličová 1-01 Červený Kríž
3. cena 27 Broklofová Ružena  2-5 Pod. Bisk.
  
  
jablko
  
1. cena 13 Idared Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 18 - Jonagold Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
  
2. cena 13 Pink Lady Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
  
3. cena 14 - Idared Vojtek Emanuel 2-5 Pod. Bisk.
  
  
hruška
  
1. cena 11 Melichová Silvia  2-5 Pod. Bisk.
1. cena 18 Druardova Kadlečík Ján 2-5 Pod. Bisk.
  
2. cena 2 Lucasova Viera Peková 2-5 Pod. Bisk.
  
3. cena 12 Delavar Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
  
  
hrozno
  
1. cena 1 kolekcia Robert Bab 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 3 Kráľovnávinohr. Michal Kelemen 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 7 kolekcia Lappy Tibor 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 13 kolekcia Kačeriak Vincent 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 15 kolekcia Petráš Ján  2-5 Pod. Bisk.
1. cena 22 kolekcia Zéger Karol Prievoz
  
2. cena 19 kolekcia Takács András 2-5 Pod. Bisk.
2. cena 26 Egerská hviezda Mandl Gustáv 2-5 Pod. Bisk.
  
  
rarita
  
1. cena 4 Lagenaria Alojz Jankovský 2-5 Pod. Bisk.
  
2. cena 10 podzemnica Marta Széllová 2-5 Pod. Bisk.
  
3. cena 25 Erna Kocourková 1-01 Červený Kríž
  
  
mimoriadna cena 
- čo upútalo porotu
  
1. cena 5 aranžmá Szataniková Zuzana 2-5 Pod. Bisk.
1. cena 6 aranžmá Duranská Margita 2-5 Pod. Bisk.
  
2 cena 10 ozdob. tekvičky Marta Széllová 2-5 Pod. Bisk.
  
3 cena 12 Gingko + liečivky Kollárová Mária 1-01 Červený Kríž
  
čestné 
uznanie
   nesúťažné expozície
   obilniny a výrobky  PD
   zelenina UKSUP
   úľ a vcelie produkty Makkyovci
  
 
Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov
 
vystavovatelia, ktorí získali 10 a viac hlasov
 
Por. 
č.exp. hlasy meno ZO SZZ  
1.
10
57 Marta Széllová 2/5 Pod. Bisk. kolekcia zeleniny a tekvičiek
2.
23
47 Eva a Karol Mičietovci 2/5 Pod. Bisk. kolekcia paprík
3.
13
33 Vincent Kačeriak 2/5 Pod. Bisk. kolekcia jabĺk a hrozna
7
25 Tibor Lappy 2/5 Pod. Bisk. kolekcia zeleniny, hrozna, jabĺk
6
23 Margita Duranská 2/5 Pod. Bisk. aranžmá
5
21 Zuzana Szataniková 2/5 Pod. Bisk.  aranžmá
11
13 Silvia Melichová 2/5 Pod. Bisk. aranžmá
15
13 Ján Petráš 2/5 Pod. Bisk. hrozno
3
10 Michal Kelemen 2/5 Pod. Bisk. hrozno - jablká
16
10 Karol Hrúza 5/15 Petržalka okrasné rastliny
  
         
celk. hlas. 325 platných lístkov   

 
Z anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  9.9.o 17,45 vylosovaní
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Štefan Petráš, Holíčska 25, BA (Petržalka)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Anna Baránková, Amurská,  (Pod. Biskup.)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Eva Szabóová, Kopčianska  (Petržalka)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Jarmila Hajíčková, Ondrejovova (Ružinov) 
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Margita Duránska, Amurská,(Pod. Biskup.)
vylosovaní boli prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 10. októbra 2007, na ktorej sa odovzdli všetky ceny a diplomy