Výsledky - 5. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 9.-11.septembra 2006
     

 
Hodnotiaca komisia 
pracovala v zložení
 
predseda Ing. Ferdinand Bilčík bývalý dlhoroč. preds. MsV SZZ
Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa
Doc. Dr. Jozef Kalužay, CSc. podpredseda MsV SZZ Bratislava
Mária Kollárová člen MsV SZZ Bratislava
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
 
cena č.exp. meno ZO SZZ
       
celková 
expozícia
     
       
šampión 5 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 1 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 4 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 6 Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 9 Ing. Darius Klinovský ZO Červený Kríž
2. cena 18 Ružena Melichová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 0    
       
       
ovocie      
       
šampión 22 Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 17 Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 7 Ing. Pavol Kertys ZO Červený kríž
       
3. cena 28 Štefan Farkaš neorganizovaný - P. Bisk.
       
       
zelenina      
       
šampión 1 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 23 Eva Mičietová a Karol Mičieta ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 4 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 6 Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 15 Martin Jerguš ZO 3 - 15 Pionierska
3. cena 16 Hessová - Kalina ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
kvety      
       
šampión 21 Gejza Varga ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 12 Eva Ondrášová ZO 3 - 15 Pionierska
       
2. cena 18 Ružena Melichová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 1 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 4 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 5 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
jablko      
       
1. cena 5 Gloster Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 6 Topás Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 17 Jonagold Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 9 Prima Ing. Darius Klinovský ZO Červený Kríž
2. cena 28 Šampión Štefan Farkaš neorganizovaný - P. Bisk.
       
3. cena 17 Sakai Ichu Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 9 Vilémovo Ing. Darius Klinovský ZO Červený Kríž
3. cena 22 Alexandrovka Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
hruška      
       
1. cena 7 Lucasova Pavol Kertys ZO Červený kríž
       
2. cena 29 Parížanka - bio Ján Mikuš ZO 3 - 11 Krasňany
       
3. cena 22 Vonka Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  24 kolekcia Margita Kadlečíková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
hrozno      
       
1. cena 2 Kráľ.vinohr.+ Chr Michal Kelemen ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 5 Panonia Kincse Robert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 6 Dukát Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 14 kolekcia Karol Zéger ZO Prievoz
       
2. cena 13 kolekcia Gustáv Mandl ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 17 Frankovka Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 20 kolekcia András Takács ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 0    
       
       
rarita      
       
1. cena 12 Asclepias syriana Eva Ondrášová ZO 3 - 15 Pionierska
       
2. cena 3 Lagenaria indica Alojz Jankovský neorg. - Pod. Bisk.
2. cena 10 koreniny Mária Ondrušová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 26 koreniny Zuzana Takáčová  ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 4 paradajky Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 27 kolekcia Lagenárii Mária Vinczeová ZO SZZ Rozkvet
       
mimoriad. cena
- čo upútalo
porotu
     
       
1. cena 11 krotón + aranžmá Karol Hrúza Vrakuňa ZO 5 -15 Petržalka
       
2 cena 6 broskyňa Elberta Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2 cena 9 broskyňa Gracia Ing. Darius Klinovský ZO Červený Kríž
2 cena 19 brosk.Cresthaven Emília Kardošová ZO Centrum
       
čestné
uznanie
     
       
  nesúťažná 25 Dionýz Makky včelári
  nesúťažná PD Podunajské Biskupice obilniny + výrobky
  nesúťažná ÚKSÚP Vrakuňa paprika + baklažány
 

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov
 
 
č.exp. hlasy meno ZO SZZ
4 88 Zuzana Sataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice tekvičky
21 81 Gejza Varga ZO 2 -5 Pod. Biskupice citrusy
3 60 Alojz Jankovský neorg. - Pod. Bisk. Lagenaria indica
       
celkovo hlasov 870 platných lístkov   

 
Z anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  10.9.o 17,45 vylosovaní
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Renáta Klasová, Pifflova 4 (Petržalka)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Edita Kováčová, Slatinská 16 (Dolné hony)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Vladimíra Čigašová, Romanova 19 (Petržalka)
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Ferdinand Ivan, Ožvoldíkova 10 (Dúbravka) 
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy Alžbeta Babová (Podunajské Biskupice)
vylosovaní budú prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 11. októbra 2006, na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy