Výsledky - 4. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov      
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 10.-12.septembra 2005
     
 
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení
predseda Ing. Dárius Klinovský Bratislava staré mesto
Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa
Ing. Ján Posypanka podpredseda MsV SZZ Bratislava
Ing. Ján Ondrejček člen MsV SZZ Bratislava
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru

 
cena č.exp. meno ZO SZZ
       
celková
expozícia
     
       
šampión 24 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 1 Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 18 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 10 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 15 S. Melichová  
       
3. cena 17c Elena Hessová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
ovocie      
       
šampión 16 Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 4 Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 7 Pavol Kertys ZO Červený kríž
       
2. cena 25 Irena Krištofčáková ZO Červený kríž
       
3. cena 28 Jana Tinaková  
       
       
zelenina      
       
šampión 19 Eva Mičietová a Karol Mičieta nečlenovia SZZ
       
1. cena 17z Mária Kalinová  
       
2. cena 12 Ing. Eva Barčová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 13 Mária Ondrušová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 29 Anton Vrba ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
       
kvety      
       
šampión 31 IKEBANA klub IKEBANA klub
       
1. cena 21 Helena Michaličová ZO Červený kríž
       
2. cena 10 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 24 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
       
jablko      
       
1. cena 1 Alexandrovka Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 7 Mutsu Pavol Kertys ZO Červený kríž
1. cena 16 Sakai Ichu Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 4 James Grieve Red Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 16 Gloster Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 3 Koženka Michal Kelemen ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 10 Gloster Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 17 Melodia Elena Hessová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
hruška      
       
1. cena 25 Boskoopská Irena Krištofčáková ZO Červený kríž
       
2. cena 7 Lucasova Pavol Kertys ZO Červený kríž
       
3. cena 16 Konferencia Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
hrozno      
       
1. cena 4 Dukát Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 5 Panonia Kincse Ján Petráš ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 1 Kráľovské modré Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 3 Kráľovná vinohrad. Michal Kelemen ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 28 Panonia Kincse Jana Tinaková  
       
       
rarita      
       
1. cena 9 narančilla Zuzana Takáčová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
2. cena 1citrus + granát.jabl. Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 2 tekvičky Ružena Broklofová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
mimoriad. cena 
- čo upútalo 
porotu
     
       
1. cena 4 broskyňa Elberta Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 10 Goldspur konár Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
čestné
uznanie
     
       
  6 Karol Hruza ZO SZZ Vrakuňa
  8 Emanuel Vojtek ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  11 Jozef Bodó ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
  14 ZŠ Biskupická  
  20 p. Kocingerová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  22 Vojtech Dvonč ZO Červený kríž
  23 Erna Kocourová ZO Červený kríž
  26 Viera Péková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  27 Andrej Bubeník  
  nesúťažná 30 Dionýz Makky včelári
  nesúťažná PD Podunajské Biskupice obilniny + výrobky
  nesúťažná ÚKSÚP Vrakuňa paprika + baklažány

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov

č.exp. hlasy meno ZO SZZ
1 60 Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
10 41 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
31 38 IKEBANA klub IKEBANA klub
21 33 Helena Michaličová ZO Červený kríž
4 28 Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
17 26 Mária Kalinová  
18 26 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
29 22 Anton Vrba ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
2 16 Ružena Broklofová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
19 14 Eva Mičietová a Karol Mičieta nečlenovia SZZ
11 12 Jozef Bodó ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
15 12 S. Melichová  
24 12 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
5 11 Ján Petráš ZO 2 -5 Pod. Biskupice
16 9 Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
23 7 Erna Kocourová ZO Červený kríž
3 6 Michal Kelemen ZO 2 -5 Pod. Biskupice
6 5 Karol Hruza ZO SZZ Vrakuňa
7 5 Pavol Kertys ZO Červený kríž
9 5 Zuzana Takáčová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
14 5 ZŠ Biskupická  
13 4 Mária Ondrušová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
20 2 p. Kocingerová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
8 1 Emanuel Vojtek ZO 2 -5 Pod. Biskupice
12 1 Ing. Eva Barčová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
17 1 Elena Hessová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
26 1 Viera Péková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
28 1 Jana Tinaková  
17c 1 Elena Hessová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
22 0 Vojtech Dvonč ZO Červený kríž
25 0 Irena Krištofčáková ZO Červený kríž
27 0 Andrej Bubeník  
       
celkovo hlasov 405    

 
Z anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  11.9.o 17,45 vylosovaní
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy
kniha Rozkvitnuté balkóny a terasy
vylosovaní budú prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 12. októbra 2005, na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy

SPONZORI
 
Výstavu 2005 sponzorsky podporili:
 
Miestny úrad Podunajské Biskupice
Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov
Floraservis
Hornbach
Ruža - záhradnícke služby
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Agapé - okrasné dreviny, výsadby
Záhradný raj
Vodoprojekt
Kulla - záhradnícke služby
Silvia - záhradkárske potreby
MoravoSeed Slovakia
Bayer
ÚKSÚP odrodová skúšobná stanica BA - Vrakuňa
 
reklamná podpora:
Repro Bittner
Biskupické noviny
Bratislavské noviny
Ružinovská televízia
 

Last Updated on 6.10.2005
By Ladislav Guller