Výsledky - 3. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov       
BRATISLAVA - Podunajské Biskupice 4.-6.septembra 2004
     
 
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení
predseda Ing. Dárius Klinovský Bratislava staré mesto
Ing. Kvetoslava Pinkavová ÚKSUP Vrakuňa
Ing. Ján Posypanka podpredseda MsV SZZ Bratislava
Ing. Ján Ondrejček člen MsV SZZ Bratislava
RNDr. Ladislav Guller, CSc. predseda organizačného výboru
cena č.exp. meno ZO SZZ
       
celková      
expozícia      
       
1 cena 7 Ján Libant ZO Bočná 2-18
       
ovocie      
       
šampión 9 Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
1. cena 15 Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 30 Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 12 Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 32 Mária Olejová ZO Červený kríž
2. cena 4 P. Vaňo + p. Sedláková ZO 4 - 28 Pod srdcom, DNV
       
3. cena 27 Irena Krištofčáková ZO Červený kríž
       
       
zelenina      
       
šampión 29 Eva Mičietová a Karol Mičieta nečlenovia SZZ
       
1. cena 5 Marta Széllová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 8 Zuzana Szataniková ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 13 Elena Hessová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 1 Ružena Broklofová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 3 Eduard Melíšek ZO 4 - 28 Pod srdcom, DNV
3. cena 7 Ján Libant ZO Bočná 2-18
       
       
kvety      
       
šampión 35 Alojz Mikulášek (Lozorno) Gladiola Slovakia klub
       
1. cena 34 Anton Galan (Dev. N. Ves) Gladiola Slovakia klub 
1. cena 31 Jana Vargová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 25 Helena Michaličová ZO Červený kríž
       
3. cena 26 Vojtech Dvonč ZO Červený kríž
       
       
       
jablko      
       
1. cena 9 Gloster Róbert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 30 Alexandrovka Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 15 Idared Tibor Lappy ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 12 Braeburn Ján Kadlečík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 3 Idared Eduard Melíšek ZO 4 - 28 Pod srdcom, DNV
       
       
hruška      
       
1. cena 11 Lucasova Pavol Kertys ZO Červený kríž
       
2. cena 18 Williamsova Ferdinad Bilčík ZO 2-13 Vrakuňa Hrušov
       
3. cena 7 Williamsova Ján Libant ZO Bočná 2-18
       
       
hrozno      
       
1. cena 16 Ján Petráš ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 24 Gustáv Mandl ZO 2 -5 Pod. Biskupice
2. cena 7 Ján Libant ZO Bočná 2-18
       
3. cena 30 Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
3. cena 9 Robert Bab ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
       
rarita      
       
1. cena 31 citrusy Gejza Varga ZO 2 -5 Pod. Biskupice
1. cena 30 mandarínka, granátové jablko, drienka Vincent Kačerjak ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
2. cena 10 kiwi, arónia, schizandra Štefan Bavlšík ZO 2 -5 Pod. Biskupice
       
3. cena 32 arónia Mária Olejová  ZO Červený kríž
       
       
       
čestné 2 Michal Kelemen ZO 2 -5 Pod. Biskupice
uznanie 6 Ján Chovan ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  14 Margita Jalkocziová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  17 Pavol Vanek ZO 3 -25
  19 Irena Bilčíková ZO 2-13 Vrakuňa Hrušov
  20 Mária Ondrušová ZO 2 -5 Pod. Biskupice
  21 ZŠ Biskupická  
  22 Ján Ondrejček ZO 2-03 Zlaté Piesky
  23 Emília Kardošová ZO SZZ Centrum
  28 Rozália Škaláková Gladiola Slovakia klub 
  33 Jozef Baláž ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
  36 p. Čangová  
  38 Anton Vrba ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.
  39 Ľudovít Gábik ZO SZZ Radosť Pod.Bisk.

Vyhodnotenie hlasovania o Cenu návštevníkov
 

č. exp. počet hlasov
29 25 Eva Mičietová a Karol Mičieta 1. cena
31 16 Jana Vargová 2. cena
9 14 Róbert Bab 3. cena
35 14 Alojz Mikulášek 3. cena
5 13 Marta Széllová
30 10 Vincent Kačerjak
24 8 Gustáv Mandl
7 6 Ján Libant
15 6 Tibor Lappy
21 6 ZŠ Biskupická
8 5 Zuzana Szataniková
25 5 Helena Michaličová
16 4
2 3
14 3
23 3
37 3
13 2
27 2
39 2
3 1
11 1
12 1
19 1
20 1
22 1
33 1
36 1
spolu  158

 
Z anketových lístkov návštevníkov boli v nedeľu  5.9.o 17,45 vylosovaní
kniha Ochrana rastlín v záhradke Lida Vargová, Dudvážska 33
kniha Jablone a hrušky Imrich Benkovics, Podunajské Biskupice
kniha Tvarovanie a rez ovocných drevín Katarína Matuszká (uvedený telefón)
tričko Vojtech Molnár, Ipeľská 11
tričko p. Urbanová, Toryská 15
tričko Adriana Magálová, Borekova 48
vylosovaní budú prizvaní na slávnostnú schôdzu v stredu 6. októbra 2004, na ktorej sa odovzdajú všetky ceny a diplomy

 

Last Updated on 7.9.2004
By Ladislav Guller