3. celomestská záhradkárska výstava 
Bratislava - Podunajské Biskupice september 2004

 

FOTOGALÉRIA
(  kliknutím na foto podrobnejší náhľad)
 
 
     
Priečelie DK Vetvár s info tabuľou výstavy
Príhovor starostu Podunajských Biskupíc RNDr. Ota Nevického pri otvorení výstavy; sprava preds. org. výboru, zľava predseda MsV SZZ
Otvorenie výstavy - zľava starosta Pod. Biskupíc Dr. Oto Nevický, tajomník RV SZZ Dr. Juraj Korček, I. podp. MsV BA Ing. Ján Posypanka
Prestrihnutie pásky - preds. RV SZZ Prof. Hričovský a preds. druž. spolku záhradkárov z Pápy p. Farkas Tibor
Záber z kultúrneho programu s prizerajúcimi sa
         
Pohľad do výstavnej sály (v nedeľu podvečer)
 Šampión v kategórii celková expozícia (časť)
Jedna z 1. cien v kategórii ovocie
Šampión v kategórii zelenina (časť)
Šampión  v kategórii kvetov (časť)
         
1. cena v kategórii kvety (aranžmán)
Nápaditý aranžmán (2.c. zelenina + 2.c. kvety)
Zaujímavá úprava hrozna (2.cena)
Prehľad sortimentu papriky z ÚKSÚP Vrakuňa (nesúťažná expozícia)
Ukážka obilnín a výrobkov z nich z produkcie PD Pod. Biskupice (nesúťažná exp.)