1. celomestská záhradkárska výstava 
Bratislava - Podunajské Biskupice september 2002 

 

FOTOGALÉRIA
(  kliknutím na foto podrobnejší náhľad)
Priečelie DK Vetvár
Príhovor predsedu MsV SZZ
Vyhlásenie výsledkov
Prestrihnutie pásky - preds. MsV a preds. org. výb.
Záber z kultúrneho programu s prizerajúcimi sa
Pohľad do výstavnej sály
Šampión  v kategórii kvetov +  celej výstavy 
Šampión v kategórii ovocie
Šampión v kategórii zelenina
Rarita výstavy
Detail exp. šampióna v kat. zelenina
Jedna z 1. cien v kategórii ovocie
Jedna z 1. cien v kat. zelenina
Jedna z 1. cien v kategórii ovocie
Časť expozícií ovocia
Exp. sort. papriky z ÚKSÚP Vrakuňa (nesúťažná exp.)
Iný pohľad na sortiment papriky z ÚKSÚP Vrakuňa
Ukážka sušeného ovocia s návodom na sušenie
Stromček granátovníka (granátové jablko)
Ukážka z produkcie PD Pod. Biskupice (nesúťažná exp.)