18. celomestská záhradkárska výstava (34. biskupická záhradkárska výstava)
Bratislava - Podunajské Biskupice september 2019
 
SPONZORI 
ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili výstavu
Miestny úrad Podunajské Biskupice
            Trojičné nám.11, 825 61 Bratislava
  - linka poskytnutie sály v DK Vetvár

sponzorovanie cien v hlasovaní o Cenu návštevníkov

podpora činnosti ZO SZZ

Mestský výbor 
            Slovenského zväzu záhradkárov
           Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
e-mail: 

  mesto@szz.eu.sk

 - linka

dotácia 

             Dorastenecká 37, 
             831 07 Bratislava - Vajnory

 

sortiment: 
malospotrebiteľské balenie prípravkov pre ochranu rastlín, hnojivá, enzymatické prípravky a iné

e-mail: floraservis@floraservis.sk
linka

vecné ceny - prípravky na chemickú ochranu rastlín, vzorky, propagačné materiály

            ulica Svornosti 3309
            821 06 BA - Podunajské Biskupice
sortiment:

okrasné stromy a kry, ovocné stromy a kry, trvalky, letničky, novinky z celého sveta,
substráty, hnojivá

- linka

- linka na facebook

vecné ceny - rastlinný materiál
Poľnohospodárske družstvo 
               Podunajské Biskupice

               Lieskovská cesta 2, 821 06 Bratislava

sortiment:

Hovädzí dobytok a produkty z jeho chovu
Suroviny rastlinného pôvodu 
Textilné suroviny rastlinného pôvodu

e-mail: pdbiskupice@slovanet.sk
- linka

vecné ceny - maštaľný hnoj, 

nesúťažná expozícia obilnín a výrobkov z nich


     JÁN ŠALLING - SILVIA
     - záhradkárske potreby
           Košická 43/a, 821 08 Bratislava
                                         tel: 02/5596 9577
činnosť:

semená, agrochemikálie, záhradkárske potreby

- linka

email: zuzsalling@gmail.com

vecné ceny

     ÚKSÚP odrodová skúšobná stanica
      Nitrianska 113, 940 01 Nové Zámky
                                          tel.: 035/ 6428 553
štruktúra a činnosť ÚKSÚP Bratislava:

- linka

nesúťažná expozícia sortimentu zeleniny

- linka mediálna podpora