Office International du Coin de Terre
et des Jardins Familiaux a.s.b.l.

20, rue de Bragance, 
L - 1255 Luxembourg,

Homepage: http://www.jardins-familiaux.org/

E-Mail: office-international@jardins-familiaux.org 

Tel.: 00352/453231; Fax: 00352/453412

Európska liga záhradkárov-

založená v roku 1926. 
V súčasnosti združuje 15 národných zväzov štátov Európy s 3 miliónmi členov.

Podrobnejšie údaje o lige tiež na stránke Českého zahradkářskeho svazu

 
 

Belgicko

National Verbond van Volkstuinen vzw/
Ligue Nationale du Coin de Terre et du Foyer Jardins Populaires ASBL

Registered Office:  Vogelmarkt 11, B - 9000 GENT
Secretariat: c/o L. Van Bellegham, Oudburgweg 6, B - 9000 GENT

Tel. & Fax: 09/3298522 

Česká republika

Český zahrádkářský svaz - ústředí
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3

Tel.: 02/2782710, Fax: 02/22782711 

Homepage: http://www.zahradkari.cz
E-Mail: zahradkari@vol.cz

Dánsko

Kolonihaveforbundet for Denmark
Frederikssundsvej 304A, DK - 2700 BRONSHOJ 

Tel.: 0045 /38 28 87 50, Fax: 0045/38 28 83 50

Homepage: http://www.kolonihave.dk/
E-Mail: info@kolonihave.dk

Fínsko

Suomen Siirtolapuutarhaliito r.y.
Pengerkatu 9 B 39, SF - 00530 HELSINKI 

Tel.: 00358/9-763155, Fax: 00358/9-763125

Homepage: http://www.siirtolapuutarhaliitto.fi
E-mail: sgarden@siirtolapuutarhaliitto.fi 

Francúzsko

Ligue Française du Coin de Terre et du Foyer
Fédération Nationale des Jardins Familiaux
11 rue Desprez, F - 75014 PARIS 

Tel.: 0033/1 45 40 40 45, Fax: 0033/1 45 40 78 90

Homepage: http://www.jardins-familiaux.asso.fr/
E-mail: c.denis@jardins-familiaux.asso.fr

Holandsko

Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland
PO-box 9094, NL-3506 GB Utrecht

Tel.: 0031/346 561612,   Fax: 0031/346 56 40 92

Homepage: http://www.avvn.nl
E-Mail: info@avvn.nl

Luxembursko

Ligue Luxembouirgeoise du Coin de Terre et du Foyer
97  rue de Bonnevoie, L - 1260 Luxembourg

Tel.: 00352/48 01 99 Fax: 00352/40 97 98

E-Mail: liguectf@pt.lu
Homepage: http//www.ctf.lu

Nemecko

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. 
Platanenallee 37, D - 14050 Berlin

Tel.: 004930/30 20 71-40; Fax: 004930/30 20 71 -39

E-Mail: bdg@kleingarten-bund.de
Homepage: http://www.kleingarten-bund.de/

Nórsko

Norsk  Kolonihageforbund 
Mollerveien 2, N- 0182 OSLO

Tel.: 0047/22-11 00 90; Fax: 0047/22-11 00 91

E-Mail: forbundet@kolonihager.no
Homepage: http://www.kolonihager.no/

Poľsko

Polski Zwiazek Dzialkowcow, Krajowa Rada
ul. Grzybowska 4, PL - 00-131 Warszawa

Tel.: 0048/22/6546232; Fax: 0048/22/6206112

E-Mail: rzecznik.krpzd@dzialkowiec.com.pl
           reklama@dzialkowiec.com.pl 

Rakúsko

Zentral der Kleingartner, Siedler und Kleintierzuchter Osterreichs 
Getreidemarkt 11/10, A - 1060 Wien 

Tel.: 0043/1-5870785, Fax: 0043/1-5870785-30

Homepage: http://www.kleingaertner.at
E-mail: zvpraesident@chello.at

Slovensko

Slovenský zväz záhradkárov
Republikový výbor
Havlíčkova 34, SK - 817 02 Bratislava

Tel.: 00421/2/ 207 071 77, 02/ 207 071 76, 
Fax: 02/ 207 071 77, 02/ 207 071 76

E-mail: info@szz.eu.sk
Homepage: http://www.zvazzahradkarov.sk/

Švajčiarsko

Schweizer Familiengärtnerverband 
Sekretariat: z. H. Frau Ruth Steiner
St. Georgenstraße 71a, CH-9000 St. Gallen

Tel.: 0041/77 222 98 26
E-Mail: ruth.steiner@dtc.ch
Homepage: http://www.familiengaertner.ch/

Švédsko

Svenska Förbundet för Koloniträdgardar och Fritidsbyar
Asögatan 149, S-116 32 Stockholm

Tel.: 00468/74 30 090; Fax: 00468/64 038 98

E-Mail: kansli@koloni.org
                             kolonitradgarden@koloni.org
Homepage: http://www.koloni.org/

Veľká Británia

The National Society of Allotment and Leisure Gardeners Ltd.
O'DellHouse, Hunters Road, GB-Corby, Northants NN17 5JE

Tel.: 0044/1536-266576; Fax: 0044/1536-264509

E-Mail: natsoc@nsalg.demon.co.uk
Homepage: http://www.nsalg.org.uk/