Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov, 

Havlíčkova 34, 
817 02 Bratislava, 

Tel:  02/ 207 071 77,       02/ 207 071 76,        02/ 547 710 41

fax:      02/ 207 071 77,         02/ 207 071 76


e-mail:

info@szz.eu.sk

tajomnik@szz.eu.sk

oro@szz.eu.sk

ekonom@szz.eu.sk
 

web: 
www.zvazzahradkarov.sk