PORADCA ZÁHRADKÁRA č. 30 (2006)          OBSAH

 Predhovor

 Letný rez ovocných drevín.    (Oleg Paulen)

 Spôsoby vrúbľovania a očkovania orecha kráľovského. (Ivan Hričovský)

 Mimokoreňová výživa – uplatnenie v záhradke.   (Oto Ložek)

 Úsporné spôsoby zavlažovania v záhradkách.   (Miroslav Babjak)

 Rez viniča hroznorodého – stolové odrody.  (Štefan Hronský)

 Pestovanie a rozmnožovanie  citrónovníkov.  (Oto Tokár)

 Využitie nakrývacích materiálov v záhradkách.  (Anton Uher)

 Rez  vždyzelených okrasných drevín .  (Pavol Vreštiak a  Richard Vreštiak)

 Pestovanie húb doma v pivniciach  -  záhradke .   (Milan Lauko)

 Farebná príloha – Náročnejšie izbové rastliny.  (Katarína Kettmannová)
 
 

PORADCA ZÁHRADKÁRA č. 29 (2005)

OBSAH

Ekologické ovocinárstvo ( I. Hričovský – O. Paulen )

Najvhodnejšie termíny rezu ovocných drevín ( I. Hričovský )

Využitie alelopatických vzťahov v záhradke ( Ľ. Procházková )

Význam doplnkovej závlahy v záhradke ( J. Hríbik )

Reďkovka, reďkev – pestovanie, sortiment ( A. Andrejiová )

Pestovanie kivi v záhradke ( R. Karas )

Pestovanie ľalií

Kvety na okná a balkóny ( K. Kettmannová )

Kombinácie výsadieb na okná a balkóny – podľa ročných období
 
 

PORADCA ZÁHRADKÁRA č. 28 (2004)

OBSAH

Štíhle vreteno v záhradkách  ( J. Mezey - O. Paulen)

Pestovanie štepených orechov ( A. Kanderová)

Pestovanie jahôd v záhradke (L. Smatana)

Chyby pri obrábaní pôdy a pôdne rozbory (Z. Bedrna)

Zeleniny prezimujúce na záhonoch ( V. Machurek)

Okrasné rastliny do tieňa ( A. Jakábová)

Spála jadrovín ( T. Kormanová)

Poznáte hostiteľské rastliny spály jadrovín? ( J. Matlák)

Mínerka pórová - vážny škodca cibuľovej zeleniny ( J. Matlák)

Ihličnany v záhradke - sortiment (farebné foto)
 
 

PORADCA ZÁHRADKÁRA č. 27 (2003)

OBSAH
 

1. SOLAX- novší pestovateľský tvar aj pre záhradky- I. Hričovský

2. Vhodnosť menších tvarov čerešní pre záhradky- F. Wagner

3. Maliny- najviac požadované a stále aktuálne v každej záhradke- I. Cagáňová

4. Niektoré perspektívne menej známe ovocné druhy pre záhradky-I. Hričovský

5. Šalát hlávkový a listový- A. Viteková

6. Pestovanie uhoriek- M. Valšíková

7. Pestovanie exotických rastlín- R. Karas

8. Všeličo o jablku

9. Ako proti hryzcom a hrabošom- J. Matlák

10.Zakladanie skalky- K. Kettmanová

11. Sortiment skalničiek (farebná príloha)
 
 

Z Á H R A D K A

Vydavateľstvo Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov

ponúka všetkým záhradkárom, milovníkom kvetín a záujemcom o racionálne stravovanie publikácie zo svojej produkcie


1. BONSAJ 18,- Sk

2. POHÁNKA V RACIONÁLNEJ VÝŽIVE 8,-Sk

3. JEDLÁ Z OBILNÍN A STRUKOVÍN 15,- Sk

4. BIOZÁHRADKA 7,-Sk

5. MENEJ ZNÁME A TONIZUJÚCE RASTLINY 15,-Sk&

6. PORADCA ZÁHRADKÁRA č.24 40,-Sk
    / súčasťou je pomológia ekologických jabĺk/

7. PORADCA ZÁHRADKÁRA č.25 40,-Sk
    / súčasťou je pomológia kôstkovín/

8. PORADCA ZÁHRADKÁRA č. 26 40,-Sk
    / súčasťou je pomológia drobného ovocia /

9. PORADCA ZÁHRADKARA č. 27 45,-Sk
    / Súčasťou je farebný sortiment skalničiek/

  VIDEOKAZETY :

1. Zelenina I. 400,-Sk

2. Zelenina II. 400,-Sk

3. Balkónove kvetiny 400,-Sk

4. Léčive rostliny 400,-Sk

5. Ovoce – choroby a škudci 400,-Sk

6. Zelenina – choroby a škudci 400,-Sk

7. Pestovanie broskýň na Slov. 500,-Sk - aj maď. verzia

8. Pestovanie jabloní v tvare štíhle vreteno 500,-Sk

9. Drobné ovocie 550,-Sk - aj maď. verzia
 
 

Videokazety zasielame na základe objednávky na dobierku, účtujeme poštovné.

Objednávku zašlite na adresu : ZÁHRADKA, vydavateľstvo RV SZZ

Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava

Bližšie informácie podá : Ing.Kettmannová, Ing. Havranová tel.: 02 /207 071 76, 02/207 071 77, 02/547  710 41