Mestský výbor Slovenského zväzu záhradkárov, 
         Havlíčkova 34,  817 02 Bratislava,   tel. 02 / 20 707 177 (spoločné č. s RV SZZ)
 e-mail: mesto@szz.eu.sk
 
Úradné hodiny MV SZZ Bratislava od r. 2017
Úradné hodiny:
   
 
   
utorok
  8,00 - 12,00
 
 
štvrtok
13,00 - 16,15