Výstavy organizované ZO


Je tomu už vyše štvrť storočia, čo biskupickí záhradkári usporiadali prvú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Organizovanie výstavy prerástlo v tradíciu, najmä kvôli podpore zo strany tunajšieho Poľnohospodárskeho družstva a miestnej samosprávy, neskôr Miestneho úradu na čele s predchádzajúcim starostom Ing. Viliamom Nagyom i terajším starostom RNDr. Otom Nevickým.

Spočiatku výstavy boli každé dva roky, od  polovice deväťdesiatych rokov každý rok. Od tohoto obdobia  sa k biskupickým vystavovateľom pridávali i záhradkári z Vrakune. Od roku 2002 (to už bol XVII. ročník miestnej výstavy) spolu s Mestským výborom Slovenského záhradkárskeho zväzu Základná organizácia Bratislava II/5 - Podunajské Biskupice usporadúva celomestskú výstavu.ovocia zeleniny a kvetov so zameraním na plody a kvety neskorého leta a začiatku jesene.

 Výstava je propagáciou záhradkárstva a ukážkou pestovateľských úspechov záhradkárov z Bratislavy a okolia. Každoročne pozývame školy na území Podunajských Biskupíc, aby využili výstavu ako doplnok k vyučovaniu.

Podrobné informácie o celomestskej výstave ovocia zeleniny a kvetov a výsledky a fotogalérie z predchádzajúcich ročníkov nájdete v podmenu Výstavy.