Súťaž vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc 2008

( stručná informácia)


 5. marca 2008 sa v Podunajských Biskupiciach konal už 7. ročník súťaže vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc PhDr. Alžbety Ožvaldovej.

Dome kultúry Vesna zasadla hodnotiaca komisia pod vedením predsedu Ing. Milana Koiša z Mostu pri Bratislave. Členmi komisie boli Ing. Vladimír Jančok, vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni a členovia výboru ZO SZZ Zoltán Szabó a Tibor Lappy.

Po skončení degustácie sa body od jednotlivých členov komisie spočítali, zostavilo sa poradie vzoriek a až potom sa k číslam vzoriek priradili mená súťažiacich. 

Do súťaže bolo prihlásených 19 vzoriek bieleho a 6 vzoriek červeného vína.

Určiť poradie degustovaných vín nebolo pre komisiu ľahkou úlohou. Svedčia o tom pri niektorých vzorkách rozdiely iba niekoľkých desatín bodu. Komisia udelila v bielych vínach body prislúchajúce 2 zlatým, 10 strieborným a 7 bronzovým medailám. V kategórii červených vín boli 1 zlatá, 3 strieborné a 2 bronzové medaily.

V kategórii bielych vín sa víťazom stal Ľudovít Rondoš z Latorickej ulice. Okrem najcennejšieho pohára a zlatej medaily za Rulandské šedé získal ešte striebornú medailu za zmesku. Druhé miesto v kategórii bielych vín získal za zmesku Robert Bab z Amurskej ulice a tretie miesto za Veltlín zelený získal Jozef Pokojný z Baltskej ulice.  Jozef Pokojný získal ešte striebornú medailu za Burgundské biele a 2 bronzové medaily za Moravský muškát a Rizling vlašský.

V červených vínach pohár za 1. miesto obhájil Karol Zéger z Popradskej ulice (Frankovka, zlatá medaila), druhé miesto a stirebornú medailu za Cabernet Sauvignon získal Jozef Pokojný z Baltskej ulice a tretie miesto a striebornú medailu za Frankovku získala Anna Peržeľová z ul. P. Horova (DNV).

zlatú medailu získala za Rubín Mgr. Mária Ondrušová z BA Nové Mesto a pohár za tretie miesto a striebornú medailu získal ako vlani za Frankovku Ernest Putz z Petőfiho ulice.

Okrem súťažiacich zo stupňa víťazov získali diplomy: za striebornú medailu (85,0 – 89,9 b.) Jozef Kaiser, Gustáv Mandli, Ladislav Bab, Alexander Csóka, Benedik Kucsera a András Takács v kategórii bielych vín a Mária Ondrušová v kategórii červených vín. Za bronzovú medailu (80,0 – 84,9 b.): Gustáv Mandli, Jozef Lipták, Vincent Kačerjak, karol Zéger a Marian Šajnoha v bielych vínach, Ernest Putz a Mária Ondrušová v červených vínach.  Všetci súťažiaci dostali diplom s uvedením medaily a počtu získaných bodov.

 Výsledky súťaže boli vyhlásené na výročnej členskej schôdzi usporiadajúcej ZO SZZ 2-5 Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorá sa konala na druhý deň – 6. marca. Starostka Podunajských Biskupíc PhDr. Alžbeta Ožvaldová venovala do súťaže poháre a diplomy a tieto prišla úspešným súťažiacim aj osobne odovzdať. Program večera ukončila družná diskusia s výmenou názorov a skúseností spojená s degustáciou súťažných vzoriek.

 Záverom je potrebné poďakovať všetkým zainteresovaným – pani starostke, hodnotiacej komisii, pracovníčkam DK Vesna, organizátorom i všetkým súťažiacim. A všetkým záhradkárom a vinárom popriať priaznivú sezónu, aby 8. ročník súťaže vín 2009 bol aspoň tak kvalitný a úspešný ako tohtoročný.

        RNDr. L. Guller, CSc., preds. ZO