Súťaž vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc 2007

( článok v Biskupických novinách  4/2007)


 Pred niekoľkými týždňami sa v Podunajských Biskupiciach konal už 6. ročník súťaže vín. Po prvýkrát pod patronátom novozvolenej starostky Podunajských Biskupíc PhDr. Alžbety Ožvaldovej.

V predposledný februárový podvečer zasadla v miestnosti Matice slovenskej v Dome kultúry Vesna odborná komisia pod vedením predsedu Ing. Milana Koiša z Mostu pri Bratislave. Členmi komisie boli Ing. Vladimír Jančok, vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni, Ing. Ferdinand Bilčík, bývalý predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov a v minulosti pracovník ÚKSUPu, Dr. Ľudovít Zapletaj a člen výboru ZO SZZ Zoltán Szabó.

Každý člen komisie zhodnotil a bodovo ohodnotil zrakové, čuchové a chuťové vnemy a nakoniec obodoval i celkový dojem zo súťažnej vzorky vína. Po skončení degustácie sa body od jednotlivých členov komisie spočítali, zostavilo sa poradie vzoriek a až potom sa k číslam vzoriek priradili mená súťažiacich. O anonymitu súťaže sa staral Robert Bab, ktorý vzorky pred zasadnutím komisie prijímal. Zaznačoval súťažiacich a ich vzorky vín do protokolu a priraďoval im čísla. Pod týmito číslami potom vzorky servíroval komisii.

 6. ročník súťaže sa vyznačoval vďaka mimoriadne priaznivému jesennému počasiu vysokou kvalitou všetkých súťažných vín. Do súťaže bolo prihlásených 19 vzoriek bieleho a 6 vzoriek červeného vína.

Určiť poradie degustovaných vín nebolo pre komisiu ľahkou úlohou. Svedčia o tom pri niektorých vzorkách rozdiely iba niekoľkých desatín bodu. Komisia udelila v bielych vínach body prislúchajúce piatim zlatým, jedenástim strieborným a trom bronzovým medailám. V kategórii červených vín boli 2 zlaté, 2 strieborné a jedna bronzová medaila.

V kategórii bielych vín sa víťazom stal - tak ako vlani - Ing. Jozef Pokojný z Baltskej ulice. Ing. Pokojný bol zároveň najúspešnejším súťažiacim. Okrem najcennejšieho pohára a zlatej medaily za Muškát moravský získal ešte ďalšie 2 zlaté (Ryzling rýnsky, Burgundské biele) a 3 strieborné medaily (Ryzling vlašský, Veltlín zelený a v červených vínach za Cabernet Sauvignon). Druhé miesto v kategórii bielych vín získal za Chardonay ročník 2005 Ing. Viliam Nagy z ulice Pri trati a tretie miesto za Egerskú hviezdu získal Gustáv Mandl z Amurskej ulice. Držitelia pohárov dostali za bodové hodnotenie svojich vzoriek (90 bodov a viac) aj diplom za zisk zlatej medaily.

V červených vínach pohár za 1. miesto obhájil Karol Zéger z Popradskej ulice (Frankovka ročník 2004, zlatá medaila), druhé miesto a zlatú medailu získala za Rubín Mgr. Mária Ondrušová z BA Nové Mesto a pohár za tretie miesto a striebornú medailu získal ako vlani za Frankovku Ernest Putz z Petőfiho ulice.

Okrem súťažiacich zo stupňa víťazov získali diplomy: za striebornú medailu (85,0 – 89,9 b.) 2 x Ľudovít Rondoš, 2 x Karol Zéger, Ladislav Bab, Alexander Csóka, Vincent Kačerjak, Jozef Kaiser a Michal Kelemen v kategórii bielych vín. Za bronzovú medailu (80,0 – 84,9 b.): Július Valíček, Eva a Karol Mičietovci a András Takács v bielych vínach a Mgr. Mária Ondrušová v červených vínach. V kategórii červených vín získal čestné uznanie Július Valíček. Všetci súťažiaci dostali diplom s uvedením medaily a počtu získaných bodov.

 Výsledky súťaže boli vyhlásené na výročnej členskej schôdzi usporiadajúcej ZO SZZ 2-5 Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorá sa konala na druhý deň – 28. februára. Pred jej začiatkom ZO SZZ pripravila pre svojich členov akciu výhodného nákupu semien. Keďže na akciu bol voľný vstup aj pre nečlenov záhradkárskej organizácie, zišlo sa na ňu veľa záujemcov zo širokého okolia. Potom nastal očakávaný okamih vyhlásenia výsledkov. Starostka Podunajských Biskupíc PhDr. Alžbeta Ožvaldová venovala do súťaže poháre a diplomy a tieto prišla úspešným súťažiacim aj osobne odovzdať. Program večera ukončila družná diskusia s výmenou názorov a skúseností spojená s degustáciou súťažných vzoriek.

 Záverom je potrebné poďakovať všetkým zainteresovaným – pani starostke, hodnotiacej komisii, pracovníčkam DK Vesna, organizátorom i všetkým súťažiacim. A všetkým záhradkárom a vinárom popriať priaznivú sezónu, aby 7. ročník súťaže vín 2008 bol aspoň tak kvalitný a úspešný ako tohtoročný.

        RNDr. L. Guller, CSc., preds. ZO