Súťaž vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc

( článok v Biskupických novinách  4/2006)


Na prelome februára a marca prebehol už 5. ročník Súťaže vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc.

V posledný februárový podvečer zasadla v miestnosti Matice slovenskej v Dome kultúry Vesna odborná komisia pod vedením predsedu Ing. Milana Koiša z Mostu pri Bratislave. Členmi komisie boli Ing. Vladimír Jančok, vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni, RNDr. Oto Nevický, starosta Podunajských Biskupíc, JUDr. Ľudovít Zapletaj a člen výboru ZO SZZ Zoltán Szabó.

 Každý člen komisie zhodnotil a bodovo ohodnotil zrakové, čuchové a chuťové vnemy a nakoniec obodoval i celkový dojem. Všetky svoje hodnotenia v bodovej hodnote zapisoval na lístok s číslami vzoriek. Po skončení degustácie sa spočítali body od jednotlivých členov komisie, zostavilo sa poradie vzoriek a až potom sa k číslam vzoriek priradili mená súťažiacich. O anonymitu súťaže sa staral Robert Bab, ktorý vzorky pred zasadnutím komisie prijímal, zaznačoval súťažiacich a ich vzorky vína do protokolu a priraďoval im čísla. Pod týmito číslami potom vzorky servíroval komisii.

 5. ročník súťaže sa tešil väčšiemu záujmu súťažiacich ako predchádzajúce ročníky. Do súťaže bolo prihlásených 20 vzoriek bieleho a 6 vzoriek červeného vína. Komisia však pre zlú kvalitu z hodnotenia vyradila jednu vzorku z bieleho a jednu z červeného vína.

 Určiť poradie degustovaných vín nebolo pre komisiu ľahkou úlohou. Svedčia o tom pri niektorých vzorkách rozdiely iba niekoľkých desatín bodu. V kategórii bielych vín sa vlaňajším víťazom pohárov nepodarilo ceny obhájiť. Tohtoročným víťazom sa stal Ing. Jozef Pokojný z Baltskej ul. Zúastnil sa súťaže  prvý krát a so vzorkou Muškát moravský získal pohár najcennejší. Druhé miesto v kategórii bielych vín získal za Rizling vlašský Benedik Kucsera z Estónskej ul. a tretie miesto za Rizling rýnsky získal nový člen ZO SZZ Augustín Frič z Bratislavy – Starého mesta, ktorý však záhradkári v Biskupiciach u svokrovcov. Držitelia pohárov v kategórii bielych vín dosiahli za bodové hodnotenie svojich vzoriek (90 bodov a viac) aj diplom za zisk zlatej medaily.

V červených vínach pohár za 1. miesto obhájil s Frankovkou Karol Zéger z Popradskej ul, druhé miesto obhájil Ján Šiška s Dorfelderom. Obaja získali aj diplom za zisk zlatej medaily. Tretie miesto a diplom za striebornú medailu získal za Frankovku Ernest Putz z Petőfiho ul.

Okrem súťažiacich zo stupňov víťazov získali diplomy: za striebornú medailu (85,0 – 89,9 b.): Jaroslav Fekete, 2 x Karol Zéger, Robert Bab, Ladislav Bab, Gustáv Mandli a Alexander Csóka v kategórii bielych vín, za bronzovú medailu (80,0 – 84,9 b.): Vincent Kačerjak, Juraj Melich, Augustín Frič a Viliam Nagy v bielych vínach, Rudolf Brídzik z Rače a Juraj Melich v červených vínach. V kategórii bielych vín čestné uznanie získali: Rudolf Brídzik, Jozef Kaiser, Tibor Lappy, Michal Brejka a Michal Kelemen.

 Výsledky súťaže boli vyhlásené na výročnej členskej schôdzi usporiadajúcej ZO SZZ 2-5 Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorá sa konala na druhý deň – 1. marca. Pred jej začiatkom ZO SZZ pripravila pre svojich členov akciu výhodného nákupu semien. O akciu bol veľký záujem, pretože vstup na ňu bol voľný pre všetkých.

  Súťažiaci na prvých troch miestach v oboch kategóriách získali krásne poháre venované starostom RNDr. Otom Nevickým. Organizačný výbor pre všetkých súťažiacich pripravil diplomy, v ktorých bol uvedený počet získaných bodov a získaná medaila. Program večera ukončila družná diskusia a výmena skúseností spojená s degustáciou súťažných vzoriek.

 Na záver je treba poďakovať všetkým zainteresovaným - hodnotiacej komisii, organizátorom i všetkým súťažiacim. A všetkým záhradkárom a vinárom popriať priaznivú sezónu, aby 6. ročník súťaže vín 2007 bol ešte kvalitnejší a úspešnejší.

                                                                                                      RNDr. L. Guller, CSc., preds. ZO