Súťaž vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc

( článok v Biskupických novinách  4/2005)


 

Začiatkom marca prebehol už 4. ročník Súťaže vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc.V prvý podvečer mesiaca zasadla v miestnosti Matice slovenskej v Dome kultúry Vesna odborná komisia pod vedením pivničného majstra Ing. Milana Kojša z Malinova. Členmi komisie boli Ing. Vladimír Jančok, vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni a členovia výboru ZO SZZ Zoltán Szabó a Tibor Lappy. Kvôli náhlym a neodkladným pracovným povinnostiam absentoval tradičný člen komisie RNDr. Oto Nevický, starosta Podunajských Biskupíc.

Každý člen komisie zhodnotil a bodovo ohodnotil zrakové, čuchové a chuťové vnemy a nakoniec obodoval i celkový dojem. Všetky svoje hodnotenia v bodovej hodnote zapisoval na lístok s číslami vzoriek. Po skončení degustácie sa spočítali body od jednotlivých členov komisie, body sa prepočítali koeficientom akoby hodnotili piati členovia, zostavilo sa poradie vzoriek a až potom sa k číslam vzoriek priradili mená súťažiacich. O anonymitu súťaže sa staral Robert Bab, ktorý vzorky pred zasadnutím komisie prijímal, zaznačoval súťažiacich a ich vzorky vína do protokolu a priraďoval im čísla. Pod týmito číslami potom vzorky servíroval komisii.

4. ročník súťaže sa tešil väčšiemu záujmu súťažiacich ako predchádzajúce ročníky. Do súťaže bolo prihlásených 21 vzoriek bielych vín a 4 vzorky červeného vína, z ktorých však 2 vzorky komisia nehodnotila pre zlú kvalitu.

Určiť poradie vín nebolo pre komisiu ľahkou úlohou, o čom svedčia pri niektorých vzorkách rozdiely iba niekoľko desatín bodu. V kategórii bielych vín sa na súťaži prvýkrát zúčastnil Jozef Kaiser a hneď získal pohár najcennejší. Nie preto, že pán inžinier je predsedom biskupického poľnohospodárskeho družstva, ale pre anonymné najvyššie bodové ohodnotenie kvality jeho vzorky. Druhé miesto v kategórii bielych vín a pohár získal Michal Kelemen, tretie miesto Karol Zéger. V červených vínach 1. miesto za Frankovku obhájil Karol Zéger, druhé miesto získal Ján Šiška, tretie miesto nebolo udelené. Všetci ocenenení dosiahli za bodové hodnotenia svojich vzoriek úroveň zlatých medailí. Okrem nich ešte bodové hodnotenia zlatých medailí (90 bodov a viac) získali: Benedik Kučera, Ľudovít Rondoš a opäť Karol Zéger. Vzorky bielych vín obodované v rozpätí 83 - 89,9 bodu sa umiestnili na úrovni striebornej medaily - Tibor Lappy, 2 x Vladimír Rondoš, Michal Brejka, znovu Ľudovít Rondoš aj Karol Zéger, Andrej Bohuš, Ladislav Bab, Viliam Nagy, Jozef Kelemen, Vincent Kačeriak, Robert Bab a Alexander Csóka. Vzorky Gustáva Mandliho a Ernesta Putza sa umiestnili v rozpätí bronzových medailí (75 - 82,9 bodu).

Výsledky súťaže boli vyhlásené na výročnej členskej schôdzi usporiadajúcej ZO SZZ 2-5 Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorá sa konala na druhý deň. Pred jej začiatkom Dom kultúry Vesna prežil zaťažkávaciu skúšku. ZO SZZ pripravila pre svojich členov akciu výhodného nákupu semien. Vstup na akciu bol voľný aj pre nečlenov ZO resp. záhradkárskeho zväzu, preto bol o ňu zo strany obyvateľov biskupickej oblasti veľký záujem.

Organizačný výbor okrem trofejných pohárov a vecných cien venovaných starostom Podunajských Biskupíc pre prvých troch každému súťažiacemu nachystal diplom s uvedením počtu získaných bodov a umiestnenia v medailovom pásme. Program večera ukončila družná diskusia a výmena skúseností spojená s degustáciou súťažných vzoriek.

Na záver je potrebné vysloviť vďaku všetkým organizátorom, hodnotiacej komisii i všetkým súťažiacim a popriať priaznivú záhradkársko-vinohradnícku sezónu, aby 5. ročník súťaže vín 2006 bol ešte kvalitnejší a úspešnejší.

RNDr. L. Guller, CSc., preds. ZO