Súťaž vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc

(úryvky z článkov v Biskupických novinách 2/2004, 5/2004)

Oblasť Podunajských Biskupíc je priaznivá aj pre pestovanie viniča hroznorodého, preto o víno v Biskupiciach nikdy nebola núdza. A v minulosti ani o vinárske súťaže.

V posledných rokoch je aj na Slovensku trendom dbať predovšetkým na kvalitu a nie na kvantitu. Tento názorový vývoj ovplyvnil aj biskupickú záhradkársku organizáciu a v predminulom roku na podnet starostu usporiadala v Biskupiciach po dlhšom období súťaž vín. Pán starosta venoval do súťaže trofeje - poháre pre ocenených. Keďže išlo o vydarenú akciu, zainteresované strany sa dohodli zaviesť súťaž ako jednu z biskupických tradícií.

V marci 2003 prebehol 2. ročník súťaže. Vzorky anonymne vyhodnotila odborná komisia pod vedením pivničného majstra Ing. M. Kojša z Malinova. Členom komisie bol i pán starosta Dr. Nevický a vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni Ing. V. Jančok. V bielych vínach prvé tri miesta a tým aj poháre získali: 1. p. Bab za vzorku zmesky, 2. p. Zéger za Veltlín a 3. miesto p. Lappy za zmesku. V červených vínach bola udelená iba jedna cena - 1. miesto za Frankovku získal p. Zéger.

Tohoto roku usporiada ZO SZZ II-5 v spolupráci s MÚ Podunajské Biskupice a DK Vesna dňa 24.februára 2004 už tretí ročník súťaže. Zúčastniť sa jej môžu všetci záhradkári a domáci vinári (i nečlenovia záhradkárskeho zväzu). Zúčastniť sa môžu záhradkári aj z iných končín ako sú Podunajské Biskupice. Súťaž však nie je pre profesionálnych výrobcov a predajcov vín.

Príjem súťažných vzoriek bude 24.2. od 14,00 do 16,30 v DK Vesna, Biskupická ul. č. 1. Záujemci sa môžu informovať v týždni pred súťažou na tel. 45 248 137, príp. na 45 247 515.

Každú vzorku dodajte v troch sedemdecilitrových fľašiach (3 x 0,7 l).

Vzorky anonymne vyhodnotí odborná degustačná komisia. Výsledky súťaže budú vyhlásené na výročnej členskej schôdzi ZO SZZ , ktorá bude na druhý deň 25.2.2004 v DK Vesna o 17,30. Udelené budú 1., 2. a 3. cena v bielych vínach a 1. 2. a 3. cena v červených vínach.

Po schôdzi bude ochutnávka súťažných vín. V rokovacej miestnosti bude i mini výstavka ovocia a zeleniny, na ktorej sa všetci môžu pochváliť svojimi výpestkami.


Tak, už je po nej. Nadšenie, spokojnosť, možno i sklamanie. Nadšenie u víťazov, spokojnosť u organizátorov a sklamanie asi u niekoho, kto neuspel podľa svojho očakávania...

O čom to hovoríme? Predsa o Súťaži vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc, ktorej 3. ročník sa konal 24. februára 2004.

V uvedený podvečer zasadla v miestnosti Matice slovenskej v Dome kultúry Vesna odborná komisia pod vedením pivničného majstra Ing. Milana Kojša z Malinova. Členmi komisie boli RNDr. Oto Nevický, starosta Podunajských Biskupíc, Ing. Vladimír Jančok, vedúci odrodovej skúšobnej stanice ÚKSÚPu vo Vrakuni a členovia výboru ZO SZZ Zoltán Szabó a Michal Kelemen.

Každý člen komisie zapojil do hodnotenia takmer všetky svoje zmysly. Zrakom zhodnotil farbu a priezračnosť vzorky, čuchom ohodnotil vôňu, nabral trochu vína do úst, poprevaľoval ho po jazyku a všetkých končinách ústnej dutiny, aby mohol zhodnotiť chuť a "vyriecť ortieľ" za celkový dojem. Všetky svoje hodnotenia v bodovej hodnote zapisoval na lístok s číslami vzoriek. Po skončení degustácie sa spočítali body od jednotlivých členov komisie, zostavilo sa poradie vzoriek a až potom sa k číslam vzoriek priradili mená vystavovateľov. O anonymitu súťaže sa staral Robert Bab, ktorý vzorky pred zasadnutím komisie prijímal, zaznačoval súťažiacich a ich vzorky vína do protokolu a priraďoval im čísla. Pod týmito číslami potom vzorky servíroval komisii. Poznámka pre tých, ktorí nevedia, ako hodnotenie vín prebieha - po hodnotení vzorky každý člen komisie zvyšok obsahu pohára vylial do pripravenej odpadovej nádoby...

3. ročník súťaže sa tešil väčšiemu záujmu súťažiacich ako predchádzajúce ročníky. Do súťaže bolo prihlásených 20 vzoriek prevažne bielych vín. Potešujúca je i účasť obyvateľov časti Dolné hony a okolia.

Určiť poradie vín nebolo pre komisiu ľahkou úlohou, o čom svedčia pri niektorých vzorkách rozdiely iba niekoľko desatín bodu. V bielych vínach prvé tri miesta a tým aj poháre získali: 1. Ľudovít Rondoš (ktorý má záhradku v Rači) za Müller Thurgau, 2. Oľga Haršányiová za zmesku a 3. miesto Vincent Kačerjak za zmesku. V červených vínach bola udelená iba jedna cena - 1. miesto za Frankovku obhájil Karol Zéger.

Výsledky súťaže boli vyhlásené na výročnej členskej schôdzi usporiadajúcej ZO SZZ 2-5 Bratislava - Podunajské Biskupice. Pred jej začiatkom Dom kultúry Vesna prežil zaťažkávaciu skúšku. ZO SZZ pripravila pre svojich členov akciu výhodného nákupu semien. Vstup na akciu bol voľný aj pre nečlenov ZO resp. záhradkárskeho zväzu, preto bol o ňu zo strany obyvateľov biskupickej oblasti veľký záujem. Po troche nervozity vzniknutej meškaním semenárskej firmy (kvôli problémom vzniknutým počas cesty z Nových Zámkov) všetci sa pustili do vyberania rôznych odrôd semien zeleniny a kvetov. Záujem záhradkárov o niektoré druhy zeleniny predčil očakávania pracovníkov firmy, ale napriek drobným nedostatkom bola väčšina záhradkárov spokojná.

Po skončení semenárskej akcie sa vyhlásili výsledky súťaže vín. Organizačný výbor okrem trofejných pohárov pre prvých troch nachystal každému súťažiacemu diplom s uvedením počtu získaných bodov. Diplomy a poháre súťažiacim odovzdal pán starosta Dr. Nevický. Program večera ukončila družná diskusia a výmena skúseností spojená s degustáciousúťažných vzoriek. Organizačnému výboru veľmi dobre padli slová bývalého starostu Ing. Viliama Nagya - tiež súťažiaceho (mimochodom, bronzový pohár mu "ušiel" len o 0,2 bodu): "Založiť tradíciu každoročnej súťaže vín bol výborný nápad - zvyšuje kvalitu doma vyrábaných vín v Podunajských Biskupiciach a okolí".

Čo dodať na záver. Je potrebné vysloviť vďaku všetkým organizátorom, hodnotiacej komisii i všetkým súťažiacim a popriať priaznivú záhradkársko-vinohradnícku sezónu, aby 4. ročník súťaže vín 2005 bol ešte kvalitnejší a úspešnejší.

RNDr. L. Guller, CSc., preds. ZO SZZ