Plán zasadnutí výboru, plán členských schôdzí, prednášok a akcií 
ZO SZZ Bratislava II/5 - Podunajské Biskupice na rok 2009
5. febr.   (štvrtok)
17,00 - 18,30 
zasad. výboru  ZO SZZ - schválenie plánu práce na r. 2009, rozdelenie úloh pri príprave VČS Vesna, Matica slovenská (MS)
25. febr.  (streda) 
17,00 -18,30
zasad. výboru  ZO SZZ - dopracovanie a schválenie dokumentov na VČS, prípr. súťaže vín Vesna, MS
4. marca. (streda) 
14,00 - 20,00
Súťaž vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc (7. roč.)  - degustácia s hodnotením  Vesna, MS
5. marca (štvrtok) 
14,30 - 21,00
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA + vyhodn. súťaže vín s odovzdaním diplomov a cien a  s ochutnávkou Vesna, veľká sála
1. apríla (streda)
17,00 - 19,00
Odborná prednáška - RNDr. Václav Konečný, CSc: Vrúbľovanie a očkovanie ovocných drevín a viniča  Vesna, malá sála
3. apr.    (piatok)  rokovanie s maďarskou delegáciou - príprava programu pre maďarskú výpravu záhradkárov Trenčín - výstavisko
20. máj (streda)
17,00 - 19,00
diskusia okolo okrúhleho stola - na tému novinky v ochrane viniča (a ovocných stromov) - moderuje Ing. Jozef Pokojný Vesna, malá sála
24. júna (streda)
17,00 - 18,30
zasad. výboru  ZO SZZ - plán prípravy výstavy + reklama, sponzori Vesna, MS
19. aug.   (streda)
17,00 - 18,30
zasad. výboru  ZO SZZ - kontrola prípravy výstavy a prijatia maďarských záhradkárov Vesna, MS
28. augusta (piatok)
celý deň
Prijatie výpravy záhradkárov z Pápy Svätý Peter & Podunajské Biskupice
2. sept. (streda)
17,00 - 18,30
zasad. výboru ZO SZZ - kontrola zabezpečenia  výstavy a rozdelenie služieb pri inštalácii a priebehu výstavy Vesna, MS
11. sept. (piatok) 10,00 - 18,00 inštalácia celomestskej výstavy Vetvár, veľká sála
12. sept. - 14. sept. 
10,00-18,00
(v Po do 14,00)
8. celomestská výstava ovocia, zeleniny a kvetov Vetvár, veľká sála
30. sept.  (streda)
17,00 - 18,00
zasad. výboru  ZO SZZ - vyhodotenie výstavy, pridelenie cien a  diplomov a ich zabezpečenie Vesna, MS
14. okt.   (streda)
17,00 - 17,30
zasad. výboru  ZO SZZ - kontrola zabezp. vyhodnotenia výst. Vesna, MS
14. okt.   (streda) 
17,30 - 19,00
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA - vyhodnotenie výstavy a odovzdanie cien a diplomov Vesna, veľká sála
21. okt.   (streda)
17,00 - 18,30
Odborná prednáška -  Vesna, malá sála
2. dec.   (streda) (resp. 9.dec.)
17,00 - 20,00
zasadnutie výboru  ZO SZZ - zhodnotenie činnosti za rok a príprava plánu práce na rok 2010 Vesna, MS
27. jan. 2010 (streda) 
17,00 - 18,30
zasadnutie výboru  ZO SZZ - schválenie plánu práce na r. 2010 Vesna, MS
10. febr.  (streda)
17,00 - 18,30
zasad. výboru  ZO SZZ - dopracovanie a schválenie dokumentov na VČS, prípr. súťaže vín Vesna, MS
koniec febr. – zač marca 2010) 
14,00 - 19,00  - podľa jar. prázdnin
Súťaž vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc 2010 (9.roč.)  Vesna, MS
koniec febr. – zač marca 2010
14,30 - 20,00  - podľa jar. prázdnin
VÝROČNÁ ČLEN. SCHÔDZA + predaj semien + odb. aktualita  + vyhodn. súťaže vín, odovzdanie diplomov a cien, ochutnávka Vesna, veľká sála
Poznámka:
DK Vesna je na Biskupickej ul. 1, DK Vetvár na Biskupickej ul. 15