Plán zasadnutí výboru, plán členských schôdzí, prednášok a akcií 
ZO SZZ Bratislava II/5 - Podunajské Biskupice na rok 2019  
17. jan.   (štvrtok)
17:00 - 18:30 
zasad. výboru  ZO SZZ - schválenie plánu práce na r. 2019, príprava VČS a súťaže vín, návrh na doplnenie výboru Vesna, Matica slovenská (MS)
30. jan.  (streda) 
17:00 -19:00
Odborná prednáška - Ing. Peter Boledovič (FlorCo): Zmladzovanie starších ovocných stromov. Prevrúbľovanie ovocných stromov inými odrodami. Vesna, malá sála
27. febr.(streda)
16:00 - 17:00
zasad. výboru ZO SZZ - zhodnotenie činnosti za rok a príprava plánu činnosti na ro 2019 Vesna, MS
27. febr. (streda)
17:00 - 19:00
Odborná prednáška - Ing. Peter Boledovič (FlorCo): Súčasné typy podpníkov pre jednotlivé ovocné druhy a ich vplyv na veľkosť koruny a úrody.  Vesna, malá sála
6. marca
17:00 -18:00
zasad. výboru ZO SZZ - dopracovanie a schválenie dokumentov na VČS, prípr. súťaže vín Vesna, MS
18. marca (pondelok) 
14:00 - 20:00
Súťaž vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc (18. roč.)  - degustačná komisia Vesna, MS
20. marca (streda)
17:00 - 21:00
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA + vyhodn. súťaže vín s odovzdaním diplomov a cien a  s ochutnávkou Vesna, malá sála
3. apríla (streda)
17:00 - 19:00
Odborná prednáška - Ing. H. Szabóová: Okrasné rastliny v predzáhradkách a na balkónoch Vesna, malá sála
apríl - máj (podľa dohody) rokovanie s maďarskou delegáciou záhradkárov- príprava prijatia výpravy z Pápy MsV SZZ
12. - 14. mája ??? AgroExpo v Pápe Pápa
19. júna (streda)
17:00 - 18:30
zasad. výboru  ZO SZZ - plán prípravy výstavy + reklama, sponzori Vesna, MS
21. aug.   (streda)
17:00 - 18:30
zasad. výboru  ZO SZZ - kontrola prípravy výstavy a prijatia maďarských záhradkárov Vesna, MS
30. augusta (piatok)
celý deň
Prijatie výpravy záhradkárov z Pápy Bratislava & Podunajské Biskupice
4. sept. (streda)
17:00 - 18:30
zasad. výboru ZO SZZ - kontrola zabezpečenia  výstavy a rozdelenie služieb pri inštalácii a priebehu výstavy Vesna, MS
6. sept. (piatok) 10:00 - 18:00 inštalácia celomestskej výstavy - od 18:00 hodnotiaca komisia Vetvár, veľká sála
7. sept. - 9. sept. 
10:00-18:00
(v Po do 14:00)
18. celomestská (34. biskupická) výstava ovocia, zeleniny a kvetov Vetvár, veľká sála
30. sept.  (streda)
17,00 - 18,00
zasad. výboru  ZO SZZ - vyhodotenie výstavy, pridelenie cien a  diplomov a ich zabezpečenie Vesna, MS
9. okt.   (streda)
17:30 - 19:030
zasad. výboru  ZO SZZ - kontrola zabezp. vyhodnotenia výst. Vesna, MS
16. okt.   (streda) 
17:30 - 19:00
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA - vyhodnotenie výstavy a odovzdanie cien a diplomov Vesna, veľká sála
6. (13) nov.    (streda)
17,00 - 18,30
Odborná prednáška - ? - bude oznam v Biskupických novinách Vesna, malá sála
12. dec.   (štvrtok) (resp. 22. jan. 2020)
17:00 - 20:00
zasadnutie výboru  ZO SZZ - zhodnotenie činnosti za rok a príprava plánu práce na rok 2020 Vesna, MS
29. jan. 2010 (streda) 
17:00 - 18:30
zasadnutie výboru  ZO SZZ - príprava plánu práce na r. 2020 Vesna, MS
19. febr.  (streda)
17.00 - 19:30
Odborná prednáška - ?  - bude oznam v Biskupických novinách Vesna, malá sála
13.3.
14:00 - 19:00  - predbežne
Súťaž vín o pohár starostky Podunajských Biskupíc 2010 (9.roč.)  Vesna, MS
15.3.
17:30 - 20:00  - podľa jar. prázdnin
VÝROČNÁ ČLEN. SCHÔDZA + odb. aktualita  + vyhodn. súťaže vín, odovzdanie diplomov a cien, ochutnávka Vesna, veľká sála
Poznámka:
DK Vesna je na Biskupickej ul. 1, DK Vetvár na Biskupickej ul. 15