Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Bratislava II/5 - Podunajské Biskupice
   Oblasť Podunajských Biskupíc je geograficky a klimaticky výhodná na intenzívnu záhradkársku činnosť. Preto pestovanie zeleniny a ovocia má v Biskupiciach a okolí veľkú tradíciu.
 
   V rokoch po druhej svetovej vojne sa v tunajšej oblasti veľmi rozšírili škodcovia ovocných a zeleninových kultúr. Do boja proti nim sa zapojili strojno-traktorové stanice, ktoré však postrekovali výlučne iba štátnym a družstevným organizáciám a členom ovocinárskeho spolku. V dôsledku toho sa vo februári 1954 z iniciatívy Ladislava Franka a Jána Pleška založila aj v Podunajských Biskupiciach miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov. 

   Zakladajúcich členov bolo 11. Prvým predsedom sa stal Ladislav Frank, podpredsedom Adam Uliaš, tajomníkom Ján Pleško, pokladníkom Juraj Sepeši a za revízora bol zvolený Michal Rudavský. V prvom roku existencie organizácie poskytla striekačky na likvidáciu škodcov stupavská traktorová stanica. V nasledujúcom roku si biskupickí záhradkari zakúpili vlastnú striekačku. Touto striekačkou postrekovali za obetavej pomoci člena výboru Pavla Wimmera záhrady členom i nečlenom MO SZZO. Po dvoch rokoch sa zakúpili ďalšie dve striekačky, váha, výškové nožnice a iné záhradkárske náčinie. Pre členov sa objednalo a dodalo veľa ovocných stromčekov, sadbových zemiakov a umelého hnojiva. 

 
   V roku 1959 bola organizácia zaevidovaná na Miestnom národnom výbore. Za predsedu bol zvolený Baltazár Beutelschmidt, za tajomníka Ján Pleško, za pokladníka Ladislav Deák a za hospodára Vojtech Mezzei. 
   Organizácia sa naďalej rozrastala. Začali sa usporadúvať prednášky, premietať odborné filmy, praktické ukážky očkovania a štepenia ovocných stromov. Zásluhou MO SZZO sa už do r. 1960 vysadili stovky ovocných stromčekov, hlavne broskýň a jabloní, ktoré boli do tej doby pestované iba ojedinele a aj to bez väčších úspechov (väčšina plodov opadla chorá a červivá ešte pred dozretím). 
 
   V priebehu rokov pribudlo v činnosti organizácie množstvo odpracovaných brigádnických hodín pri skrášľovaní Biskupíc a v ovocných sadoch JRD. Zorganizovalo sa  viacero tématických zájazdov po Slovensku, Morave, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. V roku 1975 sa uskutočnila I. výstava ovocia zeleniny a kvetov. Následné výstavy sa organizovali každé dva roky, od polovice deväťdesiatych rokov každý rok, od r. 2002 v spolupráci s MsV SZZ ako celomestské. ZO SZZ  v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom niekoľkokrát organizovalo súťaž o najkrajšiu predzáhradku.
 
   Vo výbore postupne pracovalo mnoho obetavých členov – napríklad Ladislav Fukári, Ján Koroš, Štefan Kovács, Jozef Križan, Tibor Lappy, Ladislav Martinčák, Helena Maslenová, Alojz Mucha, Pavol Švihran, Anton Szabó, Emília Muchová. Na predsedníckom poste sa vystriedali Ján Dragúň, František Gross, 17 rokov bol predsedom Ján Kadlečík, rok Ladislav Macsicza a od r. 1995 je predsedom Ladislav Guller. Súčasný výbor ZO SZZ pracuje v zložení podpredseda Zoltán Szabó, dlhoročná tajomníčka Marta Széllová, hospodár Tibor Lappy, členovia Robert Bab, Ružena Broklofová, Ján Chovan, Michal Kelemen, Mária Ondrušová, Tibor Szabó a Emanuel Vojtek. Predsedkyňou RK je Viera Peková, členom Vincent Kačerjak. V ZO SZZ je v súčasnosti 85 členov. 
 
   Charakter organizácie zostal - tvoria ju hlavne prídomoví záhradkári z Podunajských Biskupíc. K nim sa pridali z celého mesta dochádzajúci vlastníci, ktorí si kúpili záhrady na okraji intravilánu Podunajských Biskupíc, väčšinou v priebehu posledných 30 rokov. V rámci ZO existuje aj menšia klasická záhradkárska osada, ktorej pôdu prenajali v r. 1986 vtedajší MNV a JRD. Máme však aj členov, ktorí nemajú záhradu v oblasti Biskupíc, ale v oblasti Biskupíc bývajú. Ale máme aj (hosťujúcich) členov, ktorí tu ani nebývajú ani tu nevlastnia záhradu.
 
   ZO SZZ môže aktívnu činnosť vykonávať vďaka podpore Miestneho úradu (na čele s predchádzajúcimi starostami a aj s terajšou starostkou)  a jeho kultúrnych zariadení v Podunajských Biskupiciach a vďaka podpore tunajšieho poľnohospodárskeho družstva. Aktivity sa zameriavajú predovšetkým na odborné prednášky a poradenstvo, organizovanie tématických zájazdov, na organizáciu celomestských výstav ovocia, zeleniny a kvetov, ktoré postupne prerastajú na výstavy regionálne. Aj vďaka podpore RV SZZ a mnohým sponzorom. Začiatkom septembra 2008 sa uskutoční už 7 ročník. Výstava je pre našu ZO SZZ nezisková. Príspevky a dary sponzorov sú určené na organizáciu a na ceny pre ocenených vystavovateľov. Výstava slúži pre propagáciu záhradkárstva a ukážku pestovateľských úspechov záhradkárov. Návštevníci sa môžu aktívne zúčastniť hlasovania o Cenu návštevníkov. Vylosovaní hlasujúci taktiež dostanú ceny. Na výstavu každoročne pozývame školy na území Podunajských Biskupíc, aby využili výstavu ako doplnok k vyučovaniu. V posledných rokoch organizujeme výstavu v súčinnosti so Súťažou vo varení guláša o pohár starostu Podunajských Biskupíc a predtým aj s biskupickou výstavou drobných zvierat (posledné 3 roky sa nekonala).
 
   V posledných rokoch ZO úspešne organizuje aj Súťaž vín o pohár starostu Podunajských Biskupíc. Degustačná komisia hodnotí vzorky anonymne. Vyhlásenie výsledkov býva na druhý deň na výročnej schôdzi ZO SZZ, po jej skončení sa koná ochutnávka súťažných vzoriek. Začiatkom marca 2009 sa uskutoční už 8. ročník súťaže.
 
   Od roku 2003 sme prostredníctvom Mestského výboru v Bratislave nadviazali družobné styky so záhradkárskym spolkom z mesta Pápa v Maďarsku. V rámci družby sa každoročne konajú výmenné družobné zájazdy s odborno - spoločenským zameraním. , jeden rok v Biskupiciach, nasledujúci v Pápe. Vlani sme prijali výpravu maďarských záhradkárov na Agrokomplexe v Nitre, tohoto roku  sa koncom augusta uskutoční návšteva Pápy a Badacsony.
 
Záujemci o kontakt s našou ZO môžu zavolať na č.

         0904 616 835

         0915 883 643

alebo napíšte e-mail