Bratislava - Podunajské Biskupice
Rozloha: Rozloha: 42,5 km2
Počet obyvateľov: 19 749
Miestny úrad MČ Bratislava 
- Podunajské Biskupice
Trojičné námestie 11
825 61 Bratislava 214
tel.: 4524 8024
Na www stránke Miestneho úradu
http://www.mupb.sk
si môžete prečítať 
* o histórii Podunajských 
   Biskupíc,
* o štruktúre a o činnosti
   Miestneho úradu a zastupiteľstva
* vyhlášky a nariadenia
* pozrieť orientačnú mapu
* pozrieť katalóg knižnice
* online Biskupické noviny
Starosta
Mgr. Zoltán Pék

 
On line mapa Bratislavy s vyhľadávaním ulíc

Magistrát Bratislavy  - v Informáciách o meste (vľavo 7. odsek zvrchu) je tiež mapa Bratislavy s vyhľadávaním ulíc 

regióny Slovenska  - www v angličtine


 
 
Obr. z materiálu vydaného Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice v novembri 2001 k 780 výročiu prvej písomnej zmienky o obci
Farský kostol sv. Mikuláša - prvá zmienka o ňom je  z r. 1221 Míľnik rím. cisára Alexandra Severa z r. 230 - zabudovaný je v štítovej stene farského kostola Morový stĺp so sochou sv. Trojice z r. 1735 - je na Trojičnom námestí
Letný kaštieľ kardinála J. Batthyányiho v osade Lieskovec z r.1779-83 - značne poškodený Kúria Juraja Alberta z XVIII. stor., poslednými majiteľmi boli Linzbothovci - teraz Múzeum obchodu Zrekonštruovaný dom kultúry Vetvár - tu bývajú aj celomestské záhradkárske výstavy
Záber z chránenej krajinnej oblasti lužných lesov - ostrov Kopáč